สมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบตรงตามความเป็นจริง
สมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น *
Required
คำนำหน้า *
ชื่อ *
สกุล *
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
วัน เดือน ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขโทรศัพท์นักเรียน *
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน *
ระบุชื่อโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เช่น โรงเรียนบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นต้น
ที่อยู่ปัจจุบัน ชื่อหมู่บ้าน *
บ้านเลขที่ *
หมู่บ้าน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
ชื่อ-สกุล บิดา *
อาชีพบิดา *
หมายเลขโทรศัพท์บิดา
ชื่อ-สกุล มารดา *
อาชีพมารดา *
หมายเลขโทรศัพท์มารดา
ชื่อ นามสกุล ผู้ปกครอง *
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง *
ผลการเรียนเฉลี่ย ป.4-6 หรือ ม.1-3 (ถ้าทราบ)
ความสามารถพิเศษ
โรคประจำตัว
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy