Admitere Masterat domeniul: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Adresa: Str. Vasile Conta, nr. 4, Craiova;
Telefon: 0251 59 82 65;
e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro, secretariat_sjeac@spiruharet.ro
Email address *
Telefon *
Introduceți numărul de telefon la care vă putem contacta în caz de nevoie.
Your answer
Programul de studii universitare de master *
Alegeți denumirea programului de studii universitare de master.
1. Numele de familie la naștere *
Se introduce numele din certificatul de naștere al candidatului.
Your answer
2. Numele de familie actual *
Se introduce numele din actul de identitate al candidatului.
Your answer
3. Prenumele complet *
Se introduce prenumele candidatului.
Your answer
Inițiala tatălui/mamei *
Se introduce inițiala tatălui sau a mamei candidatului, după caz.
Your answer
4. Codul Numeric Personal *
Se introduce CNP/ ID-ul din actul de identitate al candidatului.
Your answer
5. Cetățenia
Se indică cetățenia candidatului.
Your answer
6. Localitatea de domiciliu *
Se introduce localitatea de domiciliu a candidatului.
Your answer
7. Instituția de învățământ absolvită *
Se introduce denumirea instituției de învățământ superior absolvită.
Your answer
8. Programul de studii de licenţă absolvit *
Se inscrie denumirea completă a specializării/programului de studii de licenţă absolvit.
Your answer
9. Marcați modalitatea prin care preferați să fiți contactat(ă)
Alte observaţii
Introduceţi observaţiile dumneavoastră aici.
Your answer
* Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Acest formular se utilizează în procesul de admitere la programele de studii de la facultățile Universităţii SPIRU HARET, pentru preînscrierea candidaților care doresc să devină masteranzi. Datele personale sunt colectate, prelucrate şi utilizate în condiţii de confidenţialitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Se face precizarea că înscrierea efectivă se realizează prin completarea formularelor de înscriere, depunerea acestora la secretariatului facultăţii (la adresa afișată) și parcurgerea celorlalte etape necesare obținerii calității de masterand. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate numai pentru o perioadă de 36 luni după care vor fi distruse.

Iau act de faptul că, în baza dispoziţiilor legale, am dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra datelor personale, formulând în acest scop o cerere scrisă, datată şi semnată.

Informațiile înscrise în formularul de preînscriere sunt confidențiale și fac obiectul respectării stricte a Legii nr. 129/2018 și a REGULAMENTULUI (EU) 2016/679, în vigoare, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Candidaţii care optează pentru preînscrierea online la unul dintre programele Universităţii Spiru Haret (licenţă sau masterat) în perioada 11 februarie – 28 iunie 2019 şi îşi depun documentele până la data de 28 iunie 2019 sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.

Înmatricularea și dobândirea efectivă a calității de masterand se face după prezentarea la comisia de admitere și predarea actelor, în original sau copii certificate conform cu originalul.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dumneavoastră personale Universitatea SPIRU HARET se află în imposibilitatea de a vă oferi serviciile educaţionale pe care le doriţi. Legea 1 din 2011 a educaţiei naţionale şi legislaţia subsecventă în vigoare care reglementează activitatea instituţiei noastre impun colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale în cadrul procesului de admitere, pe durata studiilor în desfășurarea activităților didactice şi după încheierea acestora.

Declar pe proprie răspundere că datele completate sunt corecte și reale.

Declar în mod expres și neechivoc că: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Universitatea SPIRU HARET. Report Abuse - Terms of Service