Støtte til arbeid mot mobbing
I dette skjemaet kan du søke om støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser. For å få tildelt støtte må du ha et samarbeid med en av organisasjonene i Partnerskap mot mobbing (lokalt eller nasjonalt) som kan stille seg bak søknaden.

Partnerskapet vurderer søknader basert på følgende kriterier:
1. Alle partnerorganisasjoner kan søke om støtte.
2. Minst en partnerorganisasjon må være involvert i tiltaket.
3. Partnerorganisasjonen som søker er ansvarlig for økonomi og gjennomføring.
4. Tiltaket skal bidra til å realisere partnerskapets mål.

Før du fyller inn skjemaet anbefaler vi at du gjør deg kjent med parnerskapets handlingsplan og hvilke partnerorganisasjoner du kan samarbeide (se: https://www.partnerskapmotmobbing.no/s%C3%B8k-om-midler). Søknader behandles løpende av partnerskapet fire ganger i året. Søknader må være registrert senest 14 dager før oppsatt møtedato (se kalender: https://www.partnerskapmotmobbing.no/for-partnerne#h.p_7mfXRzWRyF42) for å bli behandlet. Partnerorganisasjonen som innvilges støtte får skriftlig beskjed med informasjon om utbetaling, etter at vedtak er fattet.
Kort beskrivelse av tiltak
1. Hva søkes det støtte til? *
Partnerskapets mål
2. Hvordan vil tiltaket bidra til å realisere partnerskapets mål? *
Økonomi
3. Hvor mye vil tiltaket koste? *
Ansvarlig partner
4. Hvilken partnerorganisasjon er involvert i tiltaket? *
Kontaktperson
Her oppgis kontoinformasjon til personen som er ansvarlig for søknaden hos den aktuelle partnerorganisasjonen.
5. Hvem er kontaktperson hos partnerorganisasjonen? *
6. Epost til kontaktperson hos partnerorganisasjonen *
7. Telefon til kontaktperson hos partnerorganisasjonen *
Samarbeid
Her oppgis navn og kontaktinfo til andre partnerorganisasjoner eller lokale samarbeidspartnere som er med i tiltaket.
8. Hvilke andre organisasjoner er med i tiltaket?
9. Hvem er kontaktpersoner hos organisasjonene som samarbeidet om tiltaket?
Vedlegg
Alle nødvending informasjon for å vurdere søknaden skal legges inn i skjemaet- Hvis du ønsker å utdype søknaden kan du sende et vedlegg på epost til post@partnerskapmotmobbing.no med kopi til: Janne.Oftedal@helsedir.no.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy