Υπηρεσία Αίτησης Παροχής Αντιγράφων επιστημονικών άρθρων του Heal -Link.

Η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link δίνει τη δυνατότητα στις «Βιβλιοθήκες» και στους «Τελικούς Χρήστες» των Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Η Υπηρεσία παρέχεται μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων (Secure Electronic Document Delivery System) «NILDE». Η πρόσβαση στο σύστημα για τη χρήση της «Υπηρεσίας» γίνεται διαδικτυακά από τις βιβλιοθήκες. Οι συμμετέχουσες «Βιβλιοθήκες» και οι «Τελικοί Χρήστες» τους εγγράφονται στο σύστημα και δημιουργούν λογαριασμό, μέσω του οποίου μπορούν να αποστέλλουν αιτήματα προς την «Υπηρεσία».

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παρακάτω άρθρο αφορά στις ανάγκες της ερευνητικής/διδακτικής μου δραστηριότητας και μόνο και δε θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question