YÖNETİM VE ÖRGÜTLENME
MEMNUNİYET DERECENİZ
(1) Hiç
(2) Az
(3) Nötr
(4) Oldukça
(5) Çok
1. Üniversitemizin vizyonu
2. Üniversitemizin misyonu
3. Erciyes Üniversitesi’nin kurumsallaşmış bir üniversite olması
4. Üniversitemizin amaçları ile personelin gereksinimleri arasında denge gözetilmesi
5. Yönetimce alınan kararlara idari personelin katılımının sağlanması
6. Üniversitemizde üst ve alt kademeler arasında sorunların tartışılma olanakları, geribildirim süreçleri bulunması
7. Üniversitemizde fikir ve düşüncelerin özgürce açıklanması
8. Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararlarının şeffaf, hesap vermeye açık olması
9. Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme/atama ölçütleri
10. Üniversitemizdeki yükseltme ölçütleri
11. Üniversitemizde idari kadrolara atanmada mesleki yeterliğin göz önünde bulundurulması
12. Üniversitemizde çalışan idari personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olması
13. Üniversitemiz idari personelin iş ve görev tanımlarının açıkça yapılması
14. Üniversitemizde idari personelce yapılan işlerin yetki ve sorumluluklarının dengeli olması
15. Birimimizdeki idari kadro sayısının yeterli olması
16. Üniversitemizdeki idari ve destek personelinin sayısı
17. Üniversitemizdeki idari ve destek personelinin kalitesi
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy