Rejestracja: NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE - ZAKRES WSPÓŁPRACY NA RZECZ POPRAWY MONITOROWANIA POTRZEB I ZJAWISK NA RYNKU PRACY

Zakres współpracy nauk na rzecz poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Streszczenie wystąpienia może mieć maksymalnie 200 słów
  This is a required question
  This is a required question