แบบฟอร์มแสดงความจำนง ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
Email address *
แบบฟอร์มแสดงความจำนงฉบับนี้ เป็นเพียงช่องทางในการให้ข้อมูลของผู้สมัครที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น
แบบฟอร์มนี้จะประกอบไปด้วย
1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ประวัติการศึกษา
3. ประสบการณ์การปฎิบัติงาน หลังได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4. ความสามารถพิเศษ
5. บุคคลอ้างอิง (ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ที่ปฎิบัติงานใกล้ชิด)
6. ปัจจัยในการเรียนเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทาง
แพทยสภาจะเปิดระบบให้เข้าไปกรอกใบสมัคร รอบ 2 ทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2561
โดยผู้สมัครจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลด้วยตนเอง แล้วพิมพ์เอกสารออกมาลงนาม ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัคร ตามที่ภาควิชาฯ/ราชวิทยาลัย/แพทยสภา กำหนด แล้วส่งมาที่ฝ่ายการศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
แพทยสภาจะประกาศให้ผู้สมัครตรวสอบผลการขึ้นทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม รอบ 2 ได้ที่ website: http://www.tmc.or.th/tcgme ภายใน 20 พฤษภาคม 2561
เริ่มกรอกข้อมูล ในหน้าถัดไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms