Kwestionariusz do badania potencjału i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w środowisku szkoły realizującej projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji” (LOWE) w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
Szanowna/y Pani/e
Nasza szkoła uzyskała możliwość realizacji projektu, którego głównym celem jest rozwój możliwości i naszej oferty w zakresie edukacji osób dorosłych. Działania projektu skierowane będą do rodziców i opiekunów naszych uczniów oraz innych dorosłych mieszkańców. W szczególności dotyczy to osób:
• z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych,
• z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej
z zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym, zdobytym w zeszłym wieku);
• związanych z rolnictwem;
• nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych;
• korzystającym z pomocy społecznej lub instytucji wsparcia rodziny;
• w wieku 45+.
Podstawą do planowania działań edukacyjnych, które będą prowadzone w ramach projektu jest diagnoza potencjału i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w środowisku szkoły. W związku z tym prosimy Pana/Panią o udzielenie odpowiedzi na przedstawione niżej pytania ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa a uzyskane dzięki niej informacje wykorzystane zostaną do planowania oferty edukacyjnej z której będzie Pani/Pan mogła/mógł skorzystać w toku realizacji projektu.
Dziękujemy za czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi.
1. Płeć *
2. Wiek *
3. Miejsce zamieszkania *
4. Wykształcenie (zaznacz właściwą odpowiedź podając na końcu specjalność ukończonej szkoły) *
Jakiej specjalności była ukończona szkoła
Your answer
5. Rodzaj zatrudnienia i źródła utrzymania (wybierz właściwą odpowiedź) *
6. Jeśli pracujesz na etacie w pełnym wymiarze lub jego części, jakie stanowisko zajmujesz ? (wybierz właściwe) *
Required
7. Jeśli pracujesz lub pracowałaś/łeś, jaki masz staż pracy ? (wybierz właściwe) *
8. Czy masz doświadczenie w pracy społecznej na rzecz innych ludzi lub organizacji (np. szkoły, kościoła, swojej miejscowości, itp.) (zaznacz właściwe) *
9. Czy korzystasz z form pomocy społecznej i wsparcia rodziny ? (wybierz właściwe ) *
Jeśli tak to wskaż z jakich: (jeśli korzystasz z różnych form pomocy można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
10. Czy jesteś osobą niepełnosprawną ? (zaznacz właściwą odpowiedź) *
Jeśli tak wskaż rodzaj i stopień orzeczonej niepełnosprawności
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms