S19 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN OBJEKTIF. SILA JAWAB KESEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1 Jadual berikut merujuk kepada lokasi tamadun awal di dunia ? *
1 point
Captionless Image
2 Masyarakat dalam tamadun Indus ( 2000 sebelum Masihi ) berjaya membinabandar terancang tertua di dunia. Kemampuan masyarakat dalam tamadun tersebut membina bandar terancang adalah disebabkan oleh *
1 point
Captionless Image
3 Pada tahun 509 S.M Rom mengamalkan sistem pemerintahan republik yang ditadbir oleh dua orang konsul. Mengapakah dua orang konsul tersebut dilantik? *
1 point
4 Apakah sumbangan Maharaja Justinian kepada tamadun Rom *
1 point
5 Maklumat berikut berkaitan dengan kerajaan awal di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
6 Maklumat berikut merujuk kepada candi yang terdapat di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
7 Maklumat berikut berkaitan dengan amalan kehidupan masyarakat arab jahiliah *
1 point
Captionless Image
8 Selepas Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal dunia, penentangan terhadap penyebaran Islam di Makkah semakin meningkat. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menangani penentangan tersebut? *
1 point
9 Apakah keistimewaan Piagam Madinah? *
1 point
Captionless Image
10 Kota Makkah dibuka semula oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masihi. Mengapakah Kota Makkah berjaya dibuka semula dengan mudah? *
1 point
11 Maklumat berikut berkaitan dengan pembinaan sistem pengairan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. *
1 point
Captionless Image
12 Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh pengembara Islam pada abad ke-14. *
1 point
Captionless Image
13 Jadual menerangkan cara ulama menyebarkan Islam di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
14 Pendidikan formal berubah di Asia Tenggara selepas kedatangan Islam. Apakah perubahan tersebut *
1 point
15 Rajah berikut menunjukkan undang-undang yang diamalkan dalam Kesultanan Melayu Melaka *
1 point
Captionless Image
16 Gambar berikut menunjukkan kesibukan pelabuhan Melaka pada abad Ke-15. *
1 point
Captionless Image
17 Zaman Renaissance di Eropah berlaku dari tahun 1350 hingga tahun 1600. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan zaman tersebut? *
1 point
18 Pada zaman Revolusi Perindustrian Akta Antipenggabungan melarang penubuhan Kesatuan Sekerja. Merujuk pernyataan di atas, apakah implikasinya kepada pekerja? *
1 point
19 Bagaimanakah Akta Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British pada 25 November 1913 memanfaatkan orang Melayu? *
1 point
20 Jadual berikut menunjukkan pertambahan bilangan kemasukan imigran Cina di Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
21 Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah membangkitkan semangat nasionalisme di Asia Tenggara. Mengapakah keadaan tersebut berlaku? *
1 point
22 Jose Rizal melaksanakan gerakan dakyah untuk memperjuang nasib rakyat tetapi gagal mencapai matlamat. Apakah tindakan beliau selepas menemui kegagalan tersebut? *
1 point
23 Bagaimanakah British menghalang Gerakan Islah di Negeri-Negeri Melayu pada awal abad ke-20? *
1 point
Captionless Image
24 Maklumat berikut berkaitan dengan jawatan yang diwujudkan oleh British di Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
25 Negara berikut muncul selepas keruntuhan empayar Austria-Hungary dan Turki Uthmaniyah akibat Perang Dunia Pertama *
1 point
Captionless Image
26 Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang dikuatkuasakan pada tahun 1895 mempunyai ciri asas bagi pembinaan negara dan bangsa. Apakah buktinya? *
1 point
27 Pernyataan berikut berkaitan dengan kandungan Malayan Union yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu pada tahun 1946. *
1 point
Captionless Image
28 Pada 8 Februari 1946, Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British. Apakah kesan sekiranya penyerahan tersebut tidak dilaksanakan? *
1 point
29 Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) telah ditubuhkan oleh Dato' Onn bin Jaafar untuk merealisasikan perpaduan rakyat. Bagaimanakah parti tersebut dapat membentuk perpaduan rakyat? *
1 point
30 Maklumat berikut berkaitan dengan Suruhanjaya Reid. *
1 point
Captionless Image
31 Idea Pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke-19. Mengapakah idea tersebut dipersetujui British *
1 point
32 Jadual berikut menerangkan tentang hubungan tegang antara Malaysia dengan Indonesia. *
1 point
Captionless Image
33 Sejak merdeka, Malaysia telah mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan sistem tersebut? *
1 point
34 Dialog berikut mungkin berlaku ketika penyerahan borang penamaan calon bagi pilihanraya kecil. *
1 point
Captionless Image
35 Apakah maksud lambang bulan sabit berwarna kuning dalam Jata Negara kita? *
1 point
36 Pada tahun 1956, nama Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) telah ditukar kepada Majlis Amanah Rakyat (MARA). Apakah tujuan penubuhan MARA? *
1 point
37 Rajah berikut menunjukkan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. *
1 point
Captionless Image
38 Mengapakah Perang Dunia Pertama tercetus pada tahun 1914 di Eropah? *
1 point
39 Deklarasi Langkawi dihasilkan dalam Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) di Kuala Lumpur pada tahun 1989. Apakah persetujuan yang dicapai dalam deklarasi tersebut? *
1 point
40. *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #iLoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy