Pieteikums skatei "GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2018"
Pateicamies par Jūsu interesi un atsaucību, piesakot būvi skatei "GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2018"! Šī skate notiek jau 21.reizi un šogad skatei pieteiktās būves vērtēs nozares labāko profesionāļu komanda - 50 žūrijas locekļi, kas pārstāv 26 valsts un sabiedriskās organizācijas.

Aizpildot šo veidlapu, Jūs iesniegsiet būves pieteikumu skatei "GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2018". Lūdzam precīzi un pilnīgi sniegt informāciju uz dotajiem jautājumiem, jo šī informācija tiks izmantota publikācijās, būvju aprakstos Gadagrāmatā, kā arī vislabākajiem - uz balvām. Prasītā kontaktinformācija - tālruņu numuri un e-pastu adreses tiks izmantotas organizējot žūrijai objektu apskati, kā arī saziņai pēc nepieciešamības.

Vēl atgādinām, ka bez informācijas, ko norādīsiet šajā būves PIETEIKUMA veidlapā, būs nepieciešams:
1. Akts par būves nodošanu ekspluatācijā 2018.gadā (skenēts).
2. Būvprojekta Arhitektūras daļa (Teritorijas sadaļa, Būvprojekta ģenerālplāns, Arhitektūras risinājumi),
3. Būves projektēšanā un būvniecībā izmantotie inženierizpētes materiāli, t.i. visām būvēm ģeotehniskās izpētes materiāli un pārbūves gadījumā - arī tehniskās apsekošanas materiāli,
4. Būvkonstrukciju aprēķinu atskaite atbilstoši LVS 1046:2015 4.nodaļas prasībām,
5. Būvprojekta Būvkonstrukciju daļa - rasējumi tehniskā projekta stadijā, pēc kuriem būve reāli tika uzbūvēta (rūpnīcas detalizācijas rasējumi netiek prasīti),
6. Nominācijai "Inovācija būvniecībā" un citām nominācijām, ja ir pielietota BIM: BIM modeļus .ifc formātā, BEP (BIP) jeb BIM Execution Plan (BIM Izpildes plāns) jeb dokuments, kurš apraksta BIM realizācijas procesu, īsu aprakstu par BIM izmantošanu pieteiktā projekta ietvaros,
7. Vismaz 5 līdz 10 augstas kvalitātes fotogrāfijas (digitālā formā), kurās labi redzama pieteiktā būve,
8. Apliecinājums par būves reģistrācijas maksas veikšanu. (Ja nepieciešams rēķins, lūdzam atsūtīt būves pieteicēja/maksātāja rekvizītus rēķina izrakstīšanai uz gadabuve@gmail.com).
Bez tam VĒLAMS:
9. Atsauksmes,
10. Energoefektivitātes sertifikāts (skenēts),
11. Ēkas gaisa caurlaidības testa atskaite (atbilstoši LBN 002-15 un LVS EN 13829:2013),
12. Dzīves cikla aprēķins,
13. Eksperta slēdziens nestandarta risinājumiem,
14. Video un foto materiāls (digitālā formātā) par būvniecības procesu.
Visi iesniedzamie materiāli ir iesniedzami digitālā formātā (skenēti), nosūtot uz e-pastu: gadabuve@gmail.com vai arī uz to pašu epastu nosūtot saiti ar pieeju datu glabātuvei.
Vairāk par visu skates "GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2018" nolikumā: http://gadabuve.lv/index.php/nolikums-2018/
Visos neskaidros jautājumos lūdzam sazināties, rakstot: gadabuve@gmail.com un/vai zvanot: 26484891, 67228584.

Nominācija, kurā tiek pieteikta būve. (Ja nav precīzi zināms, kurai nominācijai atbilst Jūsu pieteiktā būve, lūdzam atzīmēt vairākas, kurai tā varētu atbilst. Tādā gadījumā precīzu nomināciju noteiks skates žūrija.) *
Būves nosaukums, adrese *
Your answer
Pasūtītājs, tā tālruņa numurs un e-pasts *
Your answer
Projekta autors/autori, tā/to tālruņa numurs un e-pasts *
Your answer
Galvenais būvuzņēmējs vai līgumsabiedrība, tā tālruņa numurs un e-pasts *
Your answer
Būves būvuzrauga pilns vārds, uzvārds, tā tālruņa numurs un e-pasts (ja būvuzraudzību veikusi firma, tad - nosaukums, tālruņa numurs un e-pasts) *
Your answer
Projektētāji - konstruktori, to tālruņu numuri un e-pasti. (Vēlams aprakstīt projektētāju īpašo ieguldījumu) *
Your answer
Galvenie darbuzņēmēji, to tālruņu numuri un e-pasti. (Vēlams uzcelt darbuzņēmēju īpašo ieguldījumu specifisko darbu veikšanā) *
Your answer
Būves raksturojošie lielumi (m2, m3, tek.m., utt) *
Your answer
Latvijā ražoto materiālu izmantošana *
Your answer
Ekoloģisko materiālu izmantošana *
Your answer
Būves izmaksas, EUR *
Your answer
Būvniecības ilgums, mēneši *
Your answer
Būves pieteicējs. (Nosaukumu un kontaktus lūdzam norādīt nākošajā jautājumā) *
Required
Būves pieteicēja (pašvaldības, juridiskas vai fiziskas personas) nosaukums, tālruņa numurs un e-pasts *
Your answer
Kontaktpersona, tās tālruņa numurs un e-pasts. (Persona, ar kuru nepieciešamības gadījumā sazināties visos neskaidros jautājumos, kā arī, lai plānotu būves apskati žūrijai) *
Your answer
Pateicamies par atsaucību, piedaloties skatē "GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2018" un sniegto informāciju! Tuvākajās dienās nosūtīsim Jums apstiprinājumu, ka esam Jūsu būves pieteikumu saņēmuši. Vēlam Jums veiksmi!
Ja tuvākās nedēļas laikā nesaņemsiet apstiprinājumu no mums, ka esam Jūsu būves pieteikumu saņēmuši, lūdzam sazināties, lai noskaidrotu vai iesniegšanas gaitā nav radusies kāda kļūme. Lūdzu, rakstiet: gadabuve@gmail.com vai zvaniet: 26484891 67228584.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service