Design din primer

Design din primer

Kursus på UCSJ 29-30/1 2015

Tid: Torsdag 29. Januar kl. 10 til fredag den 30. Januar kl. 15.00

Sted: UCSJ. Bioanalytiker uddannelsen Næstved Parkvej 190 4700 Næstved

Deltagerantal: max 20 personer. I tilfælde af overtegning af kurset vil medlemmer af FaDB have fortrinsret.

Pris: kr. 2750,- for medlemmer af FaDB og kr. 4000,- for ikke medlemmer af FaDB.
Der er fuld forplejning under kurset. Tilmeldingen er bindende.

Tilmelding: www.biofag.dk

Tilmeldingsfrist: 15. December 2014

Kontaktperson: Christian Rix cr@roedkilde-gym.dk og Svend Erik Nielsen alrune@post.tele.dk

Da udviklingen inden for DNA-analyser er gået så fantastisk hurtig er det nu muligt at designe egne specifikke primer. Dette kursus vil give dig ”hands on” i forhold til hvordan man rent praktisk kommer fra design af primer til analyse af PCR produkt.
Kurset kommer til at forløbe i tre dele.
En teoretisk webbaseret del, hvor der bruges bioinformatik og software til design af PCR-primere til et af de efterfølgende forsøg. Denne del af kurset vil foregå i måneden op til forsøget. Her får kursisterne udleveret links og overordnede vejledninger til design af primere til hsp 60 genet i mælkesyrebakterien, Lactobacillus brevis. I de efterfølgende forsøg bruger vi 3 udvalgte primersæt, af dem der bliver indsendt.
Anden del af kurset vil blive praktisk og foregå i laboratoriet. Her skal der laves en bestemmelse af mængden af bakterier i et medie vha. af qPCR. Her skal der arbejdes med opsætning, der skal laves standardkurver og evnen til at arbejde omhyggeligt og præcist vil blive testet.
Tredje del af kurset vil arbejde korte repeterede DNA sekvenser, de såkaldte mikrosatellitter. Mikrosatellitter bliver brugt i retsgenetikken til bestemmelse af gerningsmænd og i faderskabssager. Her skal der igen laves qPCR med en efterfølgende High Resolution Melt analyse. Derudover skal mikrosatellitterne også bestemmes på en agarosegel og ved hjælp af en elektroforese, der foregår automatisk i en glaschip.
I de perioder hvor forsøgene kører vil tiden blive brugt til præsentationer med gennemgang af teori og til databehandling.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question