LUND Lämplighetstest våren 2019

Email address *
Besökshundsutbildning
Lämplighetstest: 6/3
Kursdatum: 22-23/3, 25,26/4, 16-17/5, 12/9
Diplomering: 17/10

Kostnad för lämplighetstest 1500kr
Kostnad Besökshundsutbildning 13 500kr - hyra av utbildningstäcke ingår
Kostnad för kurslitteratur tillkommer

Information om lämplighetstestet
Vad är ett lämplighetstest?
När vi kallar till lämplighetstest inför en kursstart så handlar det om att vi vill undersöka hur förutsättningarna ser ut hos hund och förare att kunna utbilda sig och diplomera sig som hundteam. Ett lämplighetstest kan även kallas för inprovning.

Testet finns till för att vi ska kunna se om hunden klarar av de påfrestningar som hundarna kan utsättas för under en praktik. Det är ett lämplighetstest där vi ser om hunden har tendens till att slå över och bli aggressiv, rädd eller att den helt enkelt skulle ta skada av att jobba som terapihund. Hundens välbefinnande är vår prioritet. Efter genomfört test får man en träningsplan för vad man måste träna mer på alt. komma tillbaka och prova in igen. Vissa moment tillåter vi ej nedslag på.

Genom att du anmält dig till testet antas du vilja gå kursen. Testet är till för att vi ska se förutsättningarna för er att gå vår utbildning. Det är inte användbart i andra avseenden eller för andra utbildningar. Har du för avsikt att gå kursen vid ett senare tillfälle råder vi dig att göra det test som är kopplat till den kursen.

Inför testet- Kallelse
Kallelse med tidsangivelse och adress kommer att mailas till dig så håll utkik på din mail som du angav i anmälan. Kommer det ingen kan det i så fall bero på att mailadressen är felstavad. Har du inte fått kallelse senast veckan före testet ber vi dig återkomma till info@terapihundskolan.se. Vi skickar ut den veckan före testet för att se till att så få tidsförändringar sker. Se till att vara på plats i god tid för ditt test och vänta utanför lokalen eller i receptionen om sådan finns. Vi kommer och hämtar dig när vi är redo att testa din hund. Viss förskjutning i tid kan uppstå. Vi har ofta svårt att prata i telefonen denna dag. Om du kört vilse eller behöver kontakta oss är det bäst att skicka sms.
Testmoment
När vi gör lämplighetstestet tittar vi på dig och din hunds allmänlydnad. Hunden ska kunna sitt stanna kvar, ligg stanna kvar, gå fint i kopplet samt klara av hundmöten. Vi tittar på hur hundens socialitet yttrar sig både med dig som hundförare närvarande och enskilt med testledare, vi tittar på hundens samarbetsförmåga, träningsförmåga, miljökänslighet, lek, hundmöte, fasthållande kram. Vi tittar även på hur hunden tar emot godis, hur den hantera en stökig/stirrande person samt en omild hantering.

Där möjlighet ges tittar vi också på om hunden trivs med att åka hiss. (kan inte detta utföras här så utförs det under kursens gång). Det kan komma att vistas andra hundar i anslutning till lokalen där testmomenten utförs.
Ta med
Favoritleksak
Gott godis

Du får ej ha stryphalsband på hunden eller annat halsband som tillfogar obehag. Tillåtet halsband är halsband med ”snabbknäppe” ”säkerhetsknäppe” (Finns att köpa i vår webshop)
Vad händer efter testet?
Genom att göra lämplighetstestet antas du vilja gå kursen. Beroende på när du gjorde din anmälan har du fått ett antagningsnummer i våra listor. Genom din anmälan antar vi att du vill gå kurs hos oss. Detta innebär att om du och din hund klarar testet så har du också en plats på utbildningen förutsatt att du inte står på reservplats. Reservplats har du om du har ett antagningsnummer som är högre än 10.

När ni klarat testet kommer en faktura att skickas ut till dig om du inte fått den redan vid lämplighetstestet. Anmälan är bindande och du meddelar på lämplighetstestet om du av någon anledning inte ska gå kursen. Observera att fakturorna måste vara betalda före kursstart.
Veterinärbesiktning

Vi vill efter utfört test och inför kursstart att ni utför en veterinärbesiktning som intygar att hunden är frisk och smärtfri. Detta veterinärintyg lämnas till din kurslärare.

Vår vision
När man utbildar sin hund hos oss på Svenska Terapihundskolan gör man en fantastisk resa. Att få utbilda sin hund och sig själv till ett hundteam är ett privilegium. Vi som utbildningsarrangör är noggranna med att hund och förare ska må bra i detta. I huvudsak är vår prioritering i lämplighetstestet att se att hunden kommer att trivas på sitt arbete. Vi har ett ansvar ur ett djurskyddsperspektiv att hunden inte far illa och att du som hundförare får med dig så mycket som möjligt i ryggsäcken under utbildningens gång. Vi ser tydligt om hunden bygger på sig stress under momenten eller om den helt enkelt inte vill kommunicera/interagera med främmande människor. Vi har också ett ansvar att vara ärliga och ge dig som hundförare information om hur vi tror att förutsättningarna är för dig och din hund att kunna fullfölja utbildningen. Utifrån dessa ledord och ovanstående moment baserar vi vårt bedömningsunderlag.

Mer info gällande utbildningen finner du längre ner i formuläret.

Namn *
Glöm inte att stava rätt detta är den information vi lägger in i fakturor och andra kundsystem
Your answer
Lämplighetstest *
Den dagen vi utför lämplighetstester har vi svårt att svara i telefonen, vänligen skicka sms om du behöver lämna förhinder. Avbokning måste ske senast 14 dagar före testets utförande.
Required
Adress *
Glöm inte att stava rätt detta är den information vi lägger in i fakturor och andra kundsystem
Your answer
Postnr *
Glöm inte att stava rätt detta är den information vi lägger in i fakturor och andra kundsystem
Your answer
Ort *
Glöm inte att stava rätt
Your answer
Faktura adress *
Glöm inte att stava rätt detta är den information vi lägger in i fakturor och andra kundsystem
Your answer
Personnr *
Vi följer personuppgiftslagen och kommer inte att dela med oss av era uppgifter
Your answer
Telefon *
Your answer
E-post *
Glöm inte att stava rätt detta är den information vi lägger in i fakturor och andra kundsystem
Your answer
Hundens tilltalsnamn *
Your answer
Hundens ras *
Your answer
Åldersgräns *
Enligt svensk standard utför vi inte lämplighetstester på hundar som är under ett år. Däremot erbjuder vi guidning och träning av yngre hundar. Du måste dock intyga och garantera att din hund fyllt ett år vid lämplighetstestets början.
Required
Hundens födelsedatum *
MM
/
DD
/
YYYY
Finansiering *
Hur önskar du finansiera din utbildning? Om du önskar finansiering via Human Finans kan du redan nu ansöka för att hinna få alla papper i ordning inför en kursstart.
Required
Bekräfta - Jag har tagit ställning till nedanstående påståenden *
Givetvis åtar du dig inte att betala någon kurs om hunden ej klarar testet. Nedanstående påståenden gäller endast om hunden klarar testet.
Required
Bekräfta - Jag har läst och accepterat villkoren *
Required
Kommentar
Your answer
Hur fick du information om detta event? *
Information om utbildningen
Pris: 12 200 kr (ink moms)

Djurassisterad aktivitet DAA

Besökshunden är en lämplighetstestad och diplomerad hund vars uppgifter är att finnas till som stöd, motivation,
uppmuntran, aktivitet och sällskap. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har. Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Hundföraren har också alltid ansvar för att hunden är frisk och ej lider av någon sjukdom eller smärta. Besökshundsutbildning med godkänd diplomering ger behörighet till att påbörja Terapihundsutbildning

Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara.

Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras.

Hundföraren har alltid ansvar för att hunden är frisk och ej lider av någon sjukdom eller smärta. Besökshundsutbildning med godkänd diplomering ger behörighet till att påbörja Terapihundsutbildning.

Besökshundsutbildning - förberedande för vårdhund och terapihund

7 st heldagarsutbildning + 1 dag diplomering + ca 150h praktisk träning i hemmamiljö samt 30h verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen motsvarar halvfart.

För att uppnå godkänd diplomering som Besökshundsteam ska teamet ha uppnått kunskaps- och färdighets mål inom:

- Djuromsorg och hälsa
- Hundens etologi
- Hundens träning
- Människans hälsa, etik och värdegrund
- Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
- Besökshundens insatser anpassade till individ
- Verksamhetsförlagd utbildning

Förkunskapskrav:

Föraren ska ha utbildning med kunskaper minst från fullföljd utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande.

Hunden ska ha en god grundlydnad. Exempel på moment/färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten. Eleven ska också ha kunskap och tillgång till datorer då vissa delar av utbildningen är internetförlagd.

Inför Besökshundsutb skall veterinärintyg överlämnas som intygar att hunden ej lider av någon smärta och är frisk.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Svenska Terapihundskolan. Report Abuse - Terms of Service