Provjera uvjeta i dokumentacije
Prijava za hrvatske UWC kandidate na UWC koledže u generaciji 2018.-2020. i UWC kratke programe (Short Courses) za ljeto 2018. podnosi putem ove online prijave, a dodatna dokumentacija putem e-pošte do posljednjeg dana / roka kako je navedeno u tekstu natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom obrascu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Dostavom prijave na natječaj kandidati i skrbnici potvrđuju da su upoznati i suglasni s tekstom natječaja, kao i s time da se prijava kandidata sa svim popratnim dokumentima (uključivo i obrascem te popratnim dokumentima financijske samoprocjene) proslijedi svim zainteresiranim koledžima, Međunarodnom uredu UWC-a i/ili organizatorima kratkih UWC tečaja u svrhu razmatranja kandidata za sudjelovanje u dvogodišnjem UWC/IB ili drugim programima UWC-a, sukladno natječaju.

Dostavom prijavnice i podataka skrbnici i kandidati prihvaćaju da će se s podacima iz online prijave i popratnih dokumenata postupati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka u zemlji u kojoj se UWC škola ili koledž, odnosno organizator UWC kratkog tečaja, nalaze.

Podnošenjem ove prijave skrbnici i kandidati potvrđuju razumijevanje i prihvaćaju da netočne informacije mogu u bilo kojem trenutku prije početka samog programa imati za posljedicu oduzimanje dodjeljenog mjesta i/ili stipendije u UWC programu kandidatu koji je podnio, ili čiji je skrbnik podnio informacije sukladno ovoj izjavi. Skrbnici i kandidati podnošenjem ove prijave dopuštaju Udruzi UWC Hrvatska, UWC koledžima/školama i organizatorima kratkih programa UWC-a da provjere navedene podatke u službenim evidencijama.

Podnošenjem ove prijave skrbnici i kandidati primaju potvrđuju razumijevanje i prihvaćaju da dostavljanje netočnih informacija u online prijavi ili popratnim dokumentima mogu u bilo kojem trenutku prije početka samog programa imati za posljedicu oduzimanje dodjeljenog mjesta i/ili stipendije u UWC programu kandidatu koji je podnio, ili čiji je skrbnik podnio informacije sukladno ovoj izjavi. Štetu koja nastane zbog dostave netočnih podataka u sklopu prijave kandidata, koja može uzrokovati diskvalifikacijom kandidata, snosi isključivo skrbnik, odnosno skrbnici kandidata.

Nepotpune, nejasne, neuredne i nepravovremene prijave, kao i prijave s nepotpunom popratnom dokumentacijom, bit će diskvalificirane. Sljedeću popratnu dokumentaciju, koja uz ovu online prijavu čini prijavu na natječaj potpunom, potrebno je dostaviti na adresu: selekcije@uwc.hr:
1. domovnicu kandidata (ne-ovjerenu presliku ili e-primjer ishođen putem sustava e-građani)
2. putovnicu kandidata, i to stranicu na kojoj je vidljivo ime i prezime kandidata, fotografija, broj putovnice, mjesto i datum izdavanja i valjanost putovnice
3. svjedodžbu kandidata o završenom prvom razredu (ukoliko kandidat trenutno pohađa drugi razred) odnosno o završena prva dva razreda (ukoliko kandidat pohađa treći razred) srednje škole (istovjetnost originalu ovjerava škola pečatom i potpisom tajnika ili ravnatelja), ili e-primjerak prijepisa ocjena ishođen putem sustava e-građani
4. preporuku škole, koju može napisati ravnatelj, razrednik ili predmetni profesor; preporuku treba ovjeriti škola (potpisom i pečatom odgovarajuće osobe) čime škola potvrđuje isključivo to da je osoba koja daje preporuku nastavnik/ravnatelj škole
5. jednu fotografiju kandidata, kao za putovnicu ili osobnu iskaznicu, ne stariju od 6 mjeseci
6. potvrdu o uplaćenoj natječajnoj naknadi u iznosu od 100,00 kn
7. (preuzeti, ovjeriti, skenirati) PDF Obrazac 1: Izjava skrbnika ili donatora o (ne)mogućnosti sudjelovanja skrbnika/donatora u financiranju troškova školarine kandidata URL: https://drive.google.com/open?id=0Bx_G8pMOO0boT1o0amlrQm1kYUk)
8. (preuzeti, ovjeriti, skenirati) PDF Obrazac 2: Izjava skrbnika ili donatora o (ne)mogućnosti sudjelovanja skrbnika/donatora u financiranju troškova školarine kandidata (URL: https://drive.google.com/open?id=0Bx_G8pMOO0boVEJZUldnUW1JLUE)

Email address *
Ime *
Podatak unijeti kao što je naveden u putovnici
Srednje ime
Podatak unijeti kao što je naveden u putovnici
Prezime *
Podatak unijeti kao što je naveden u putovnici
Za koji program podnosite prijavu? *
Molimo navedite koje osnovne uvjete zadovoljavate *
Required
Molimo potvrdite jeste li pripremili sljedeću dokumentaciju, koju je nakon podnošenja ovog ispunjenog obrasca potrebno dostaviti na e-adresu selekcije@uwc.hr. *
Ovdje navedena dokumentacija dostavlja se isključivo u PDF ili JPG formatu.
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms