แจ้งพฤติกรรมกระทำความผิดตามระเบียบของโรงเรียน

ครูทุกท่านมีอำนาจในการตัดคะแนนทุกคน แล้วบันทึกเสนอหัวหน้าระดับ หัวหน้าฝ่ายปกครองเพื่อบันทึกลงประวัตินักเรียน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ความผิดสถานเบา

  ตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนน
  This is a required question

  ความผิดสถานกลาง

  ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน
  This is a required question

  ความผิดสถานหนัก

  ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน
  This is a required question
  This is a required question