การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
1.1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก
Your answer
1.2 ชื่อโรงเรียนขนาดเล้ก
Your answer
2. ข้อมูลอัตรากำลัง
2.1 โรงเรียนของท่าน มีครูครบชั้นหรือไม่
2.2 จำนวนห้องเรียนที่เปิดสอนกี่ห้อง
Your answer
2.3 ปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนหรือไม่
2.4 ปัจจุบันมีจำนวนครูผู้สอนทั้งหมดกี่คน
Your answer
2.5 จำนวนครูที่จะเกษียณอายุในปี 2563 กี่คน
Your answer
2.6 จำนวนครูที่จะเกษียณอายุในปี 2564 กี่คน
Your answer
2.7 จำนวนครูที่จะเกษียณอายุในปี 2565 กี่คน
Your answer
3. สถานะโรงเรียน
3.1 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่อไปนี้หรือไม่
3.2 เป็นโรงเรียน Stand Alone หรือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปกติ
4. กรณีเป็นโรงเรียน Stand Alone
4.1 โรงเรียนของท่านตั้งอยู่บนพื้นที่แบบใด
5. โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปกติ
5.1 โรงเรียนของท่านได้มีการไปเรียนรวมหรือไม่
6. ข้อมูลการเรียนรวม
6.1 สถานการเรีรยนรวมของท่าน
7. กรณี ท่านเป็นโรงเรียนที่ไปเรียนรวม
7.1 โปรดระบุชั้นที่รวม
7.2 ลักษระการรวม
7.3 ปี พ.ศ.ที่รวม หรือ เลิก
Your answer
8. กรณีไปเรียนรวม (ทุกชั้น)
8.1 กรอกรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ท่านไปเรียนรวม (ห้ามนำรหัส DMC 8 หลัก มาใส่ 10)
Your answer
8.2 ชื่อโรงเรียนที่ท่านไปเรียนรวม
ได้ขอรับการสนับสนุนค่าพาหนะหรือไม่
9. กรณีเรียนรวม (บางชั้น) ระดับชั้นอนุบาล - ม.3
9.1 กรอกรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนี่ท่านไปเรียนรวม (ห้ามนำรหัส DMC 8 หลัก มาใส่ 10)
Your answer
9.2 ชื่อโรงเรียนที่ท่านไปเรียนรวม
Your answer
9.3 ได้ขอรับการสนับสนุนสค่าพาหนะหรือไม่
10 กรณี ยังไม่ไปเรียนรวม
10.1 คาดว่าจะไปควบรวมภายในปีใด
10.2 กรอกรหัสโรงเรียน 10 หลัก ของโรงเรียนที่ท่านคาดว่าจะไปเรียนรวมด้วย
Your answer
10.3 ชื่อโรงเรียนที่ท่านคาดว่าจะหปเรียนรวมด้วย
Your answer
11. กรณีท่านเป็นโรงเรียนหลัก
11.1 มีโรงเรียนที่มาเรียนรวมด้วย กี่โรงเรียน
Your answer
ที่อยู่อีเมล์
Your answer
ชื่อผู้ให้ข้อมูล
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง. Report Abuse - Terms of Service