Prihláška pre zapojenie Vašej organizácie do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
Vyplnením tejto prihlášky vyjadrujete záujem organizácie o možnosť poskytovať program Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Na základe tejto prihlášky Vás budeme ďalej kontaktovať s návrhom Zmluvy o spolupráci a licencie.
Kontaktná osoba
Kontaktná osoba bude aj koordinátorom programu *
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Mob. telefón *
Your answer
Email *
Your answer
Vaša pozícia v škole/organizácii *
Your answer
Organizácia, ktorú zastupujete
Združenie, škola, organizácia alebo spoločnosť pracujúca s mladými ľuďmi vo veku od 14 do 24 rokov.
Názov školy/organizácie *
Your answer
Popíšte stručne v 1-2 vetách vašu organizáciu *
Popis školy/organizácie bude uvedený v Zmluve o spolupráci a licencii , ako profil organizácie. (napr.: Národná kancelária programu DofE je občianskym združením, ktorého cieľom je motivovať všetky skupiny mladých ľudí vo veku 14-24 rokov na sebe komplexne pracovať, najmä sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu.)
Your answer
Vyberte kategóriu, do ktorej spadá Vaša škola/organizácia *
V prípade školských zariadení, vyberte typ zriaďovateľa
Oficiálna poštová adresa: *
Your answer
Webová adresa organizácie: *
Your answer
Evidenčné číslo školy/organizácie (IČO): *
Your answer
Identifikačné číslo pre DPH (DIČ):
Your answer
IBAN: *
Your answer
V prípade školy, uveďte aj výdavkový IBAN:
Your answer
Meno štatutárneho zástupcu (napr. riaditeľ, predseda správnej rady), ktorý/á bude dohliadať na program *
Your answer
Emailová adresa štatutárneho zástupcu: *
Your answer
Telefonický kontakt na štatutárneho zástupcu: *
Your answer
Aký je priemerný ročný poplatok za jedného študenta/člena vašej organizácie: *
Your answer
Ako ste sa Vy, Vaši kolegovia/yne, riaditelia/ľky, študenti/ky dozvedeli o programe DofE? (môžete vybrať viacero možností) *
Required
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam neziskovej organizácii The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. Poskytujem dobrovoľne údaje s tým, že tieto môžu byť spracované pre ich interné využitie v rámci organizácie The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko za účelom prípravy návrhu Zmluvy o spolupráci a licencie a evidencii zapojených a kontaktovaných organizácií. Súhlas je udelený na dobu neurčitú, pričom je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service