Prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije studentima s invaliditetom 1. dio
Poštovani/a,
Moje ime je Martina Kušer i studentica sam 2. godine diplomskog studija Organizacija poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin.
Cilj ove ankete je ispitati mišljenje studenata s invaliditetom vezano za prilagođenost informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kroz ovu anketu pokušati će se ocijeniti prilagođenost i identificirati čimbenike koji utječu na prilagođenost. Informacijsko-komunikacijska tehnologija se u ovom radu odnosi na računala, komunikacijsku opremu i s njima povezane usluge.
Anketa je u potpunosti anonimna i dobrovoljna te će se Vaši odgovori koristiti isključivo za potrebe ovog istraživačkog rada.
Molim da odvojite desetak minuta Vašeg vremena i iskreno odgovorite na pitanja.
Unaprijed hvala i lijep pozdrav!
1. Spol: *
Required
2. Godine: *
Required
3. Vrsta studija: *
Required
4. Koje vrste tehnologija koristite i u kojoj mjeri tijekom svog studiranja u svrhu učenja i polaganja ispita?
Skala:
1-uopće ne koristim 2-rijetko koristim (jednom do dva puta godišnje) 3-ponekad koristim (jednom mjesečno) 4-često koristim (jednom tjedno) 5-redovito koristim (više puta tjedno)
Mrežne platforme za e-učenje *
1
2
3
4
5
0
Moodle
Merlin
Loomen
ATutor
Ilias
Claroline
WebCT
Sakai
AHyCo
Alate za informiranje *
1
2
3
4
5
0
Multimedijske enciklopedije (npr. Wikipedia...)
Tražilice (npr. Google, Bing, Ask, Yahoo, Baidu...)
Komunikacijske alate *
1
2
3
4
5
0
E-mail
Chat
Društvene mreže (npr. Facebook, Twiter, Instargram, Viber, Whatsapp, Skype...)
Web 2.0. alate *
1
2
3
4
5
0
Diigo
Mahara
Digitalne udžbenike *
1
2
3
4
5
0
Digitalizirani nastavni materijali
E-knjige
Čitače ekrana *
1
2
3
4
5
0
Supernova
WinTalker Voice
Redak 3
Text-To-Speech
Govorne jedinice
Digitalna oprema *
1
2
3
4
5
0
Osobno računalo
Prijenosno računalo
Tablet
Pametni telefon
USB
Elektroničke bilježnice (npr. Pronto 18, Pronto 40 ...)
Skener
Slušalice
Brajični redak
Brajični pisač
Elektroničko povećalo
5. Molim Vas navedite još koju informacijsko-komunikacijsku tehnologiju koju koristite, a da nije navedena u prethodnom pitanju.
Your answer
6. Ocijenite prilagođenost sljedećih tehnologija.
Skala:
1-uopće ne prilagođeno 2-rijetko prilagođeno 3-ponekad prilagođeno 4-često prilagođeno 5-redovito prilagođeno 0-ne znam
Mrežne platforme za e-učenje *
1
2
3
4
5
0
Moodle
Merlin
Loomen
ATutor
Ilias
Claroline
WebCT
Sakai
AHyCo
Alate za informiranje *
1
2
3
4
5
0
Multimedijske enciklopedije (npr. Wikipedia...)
Tražilice (npr. Google, Bing, Ask, Yahoo, Baidu...)
Komunikacijske alate *
1
2
3
4
5
0
E-mail
Chat
Društvene mreže (npr. Facebook, Twiter, Instargram, Viber, Whatsapp, Skype...)
Web 2.0. alate *
1
2
3
4
5
0
Diigo
Mahara
Digitalne udžbenike *
1
2
3
4
5
0
Digitalizirani nastavni materijali
E-knjige
Čitače ekrana *
1
2
3
4
5
0
Supernova
WinTalker Voice
Redak 3
Text-To-Speech
Govorne jedinice
Digitalna oprema *
1
2
3
4
5
0
Osobno računalo
Prijenosno računalo
Tablet
Pametni telefon
USB
Elektroničke bilježnice (npr. Pronto 18, Pronto 40 ...)
Skener
Slušalice
Brajični redak
Brajični pisač
Elektroničko povećalo
7. Ocijenite koliko Vam korištenje navedenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija pomaže pri praćenju nastave / pripremi kolokvija i ispita?
Skala:
1-uopće ne pomaže 2-rijetko pomaže 3-ponekad pomaže 4-često pomaže 5-redovito pomaže 0-ne koristim
Mrežne platforme za e-učenje *
1
2
3
4
5
0
Moodle
Merlin
Loomen
ATutor
Ilias
Claroline
WebCT
Sakai
AHyCo