Διαχείριση απορριμμάτων.

'Ενα ερωτηματολόγιο που έχει ως στόχο να διερευνήσει τη στάση των πολιτών στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων τους.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question