แบบฟอร์มสมัครขอรับบริการ QD Clinic

กำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561
โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้
บริการให้คำปรึกษาในหัวข้อ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ/ส่วนงานสนับสนุน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)

เงื่อนไขการรับบริการ
หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งมายังฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ก่อนวันจัดกิจกรรม 3 วัน
ที่ qd@g.swu.ac.th เท่านั้น


ระยะเวลาการเข้าร่วม: ประมาณ 3 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 12625 / 12627

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service