ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA HĽADÁME TALENTY ZIMA - 3. KEMP
Vyplnením a odoslaním formulára prihlášky budete zaradení do aktualizovaného súboru žiadateľov. Následne po uzávierke prihlášok 17. januára 2020 budete do 5 pracovných dní informovaní o zaradení, resp. nezaradení do zvoleného kempu. Jednou z dôležitých podmienok prijatia je kompletne vyplnený formulár, preto venujte jeho vyplneniu dostatočnú pozornosť. Venujte však potrebnú pozornosť aj ďalším kritériám, zverejneným na stránke www.spv.sk v sekcii "Mládež". Účastníci, ktorí nesplnia požadované kritériá, nebudú pri výbere akceptovaní!

Ďakujeme a vopred sa tešíme na Vás!
Zvolený šport *
Meno a priezvisko účastníka kempu: *
Dátum narodenia účastníka kempu: *
MM
/
DD
/
YYYY
Trvalé bydlisko účastníka kempu: *
Charakter zdravotného znevýhodnenia: *
Stručný popis znevýhodnenia - diagnóza: *
Používa účastník na pohyb vozík? *
Používa účastník na pohyb iné zdravotné pomôcky? Aké? *
Je možné účastníka ubytovať aj na poschodí chaty bez výťahu? (potrebné je absolvovať schodisko) *
Trpí účastník inkontinenciou? *
Zúčastní sa účastník kempu s osobným asistentom? (v prípadoch, keď účastník nie je v samoobslužných činnostiach sebestačný) *
Meno a priezvisko asistenta:
Dátum narodenia asistenta:
MM
/
DD
/
YYYY
Trvalé bydlisko asistenta:
Telefonický kontakt na asistenta:
Záverečné informácie pre zaslanie vyrozumenia:
* V prípade, že účastník kempu dovŕšil vek 18 rokov, uvedie vlastné kontaktné údaje. Do kolónky "Meno a priezvisko zákonného zástupcu" uvedie text: "Plnoletá osoba"
Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa: *
Telefonický kontakt: *
E-mailová adresa: *
Ďalšie informácie súvisiace s prihláškou:
Súhlas so spracovaním osobných údajov: *
Required
ĎAKUJEME ZA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY.
Po kliknutí na tlačítko "ODOSLAŤ" bude Vaša prihláška zaevidovaná.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy