แบบสำรวจระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
1. สถานภาพ *
2. เพศ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ระบบการศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service