Проект „Полицентрично инспектиране на мрежи от училища”, януари 2017 г. <<<АНКЕТНА КАРТА ЗА РОДИТЕЛИ>>>


Уважаеми родители,
Целта на настоящата анкета е да проучи Вашето мнение и удовлетвореност от взаимодействието с училището, възможностите за участие на родителите в училищния живот и как училището допринася за развитието и напредъка на Вашите деца.
За всеки от въпросите и твърденията в анкетата изберете отговора, който в най-голяма степен отговаря на Вашето мнение, като отразите отговора си в съответната графа. На отворените въпроси можете да изразите Вашето мнение в свободен текст.
Анкетата е анонимна и резултатите от нея ще бъдат използвани за подобряване на работата на училището.
Благодарим Ви за участието!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Моля попълнете следните демографски данни:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question