แบบสอบถาม เรื่อง การรับรู้ตราสินค้าและผู้มีอิทธิพลต่อตราสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ทั้งนี้ เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทางผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ
ส่วนที่ 3: ข้อมูลปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้าและผู้มีอิทธิพลต่อตราสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ:
- โค้ดส่วนลด 100 บาท สามารถใช้ได้ ผ่านช่องทาง https://shopee.co.th/commy4u ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562
- โค้ดส่วนลดดังกล่าวใชได้กับสินค้าในกลุ่ม Power Bank และ กระจกกันรอยเท่านั้น *
- ท่านสามารถรับโค้ดส่วนลดดังกล่าวได้ในหน้าสุดท้ายของแบบสอบถาม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy