Přihláška na T-expedici 2017

Vyplňte a odešlete do 13.8.2017 do 24.00 hod

Informace k T-expedici zde http://www.talnet.cz/t-expedice-2017

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Adresy

  This is a required question
  This is a required question

  Organizační info

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Výběr sekcí

  Vyberte vždy jednu primární a jednu náhradní - kdyby byla primární sekce obsazena - badatelskou sekci, jejíž práce se chcete účastnit.
  This is a required question
  This is a required question

  Přihláškou a účastí na T-expedici 2017 dáváte souhlas s pořizováním fotografií a obrazových záznamů Vaší osoby, které Talentcentrum NIDV může bezplatně použít v materiálech týkajících se této akce (reportáže, webové stránky apod.) nebo k propagaci dalších ročníků T-expedice nebo projektu Talnet. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím odesláním tohoto formuláře s uchováváním a zpracováním mých osobních dat v rámci projektu Talnet: "Souhlasím jako osoba uvedená výše, se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři příjemcem pro účel stanovený níže do roku 2025. Zároveň si jsem vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny uvedené údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně." Souhlasím se zveřjněním fotografií a videonahrávek, pořízených v průběhu aktivity.