ANKIETA SKIEROWANA DO RODZICÓW
Na temat : Wspomaganie rozwoju dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Szanowni Państwo!
Ankieta ma za zadanie poznać i zdiagnozować Państwa opinię i oczekiwania dotyczące w/w tematu. Serdecznie prosimy o szczere wypowiedzi. Ankieta jest anonimowa.
Dziękujemy – zespół ewaluacyjny
1. Czy nauczyciele rozmawiają z Panią/Panem o potrzebach i możliwościach (w tym uwzględniają sytuację społeczną) Pani/Pana dziecka?
Clear selection
2. Nauczyciele mojego dziecka służą mu radą i wsparciem w sytuacjach trudnych:
Clear selection
3. W jakim stopniu zajęcia realizowane dodatkowo (zajęcia specjalistyczne, rozwijające uzdolnienia i inne) w przedszkolu są dostosowane do potrzeb i możliwości Pani/Pana dziecka?
Clear selection
4. Jeśli Pana/Pani dziecko uczestniczy w zajęciach realizowanych dodatkowo w przedszkolu (zajęciach specjalistycznych, rozwijających uzdolnienia, innych) to, czy Pana/Pani zdaniem przynoszą one efekty w postaci: (można wybrać kilka odpowiedzi)
5. Moje dziecko może liczyć w przedszkolu na wsparcie w pokonywaniu trudności:
Clear selection
6. Nauczyciele w przedszkolu dają mojemu dziecku do zrozumienia, że wierzą w jego możliwości:
Clear selection
7. Czy widzi Pani/Pan postępy edukacyjne u swojego dziecka?
Clear selection
8. Czy informowani są Państwo o sukcesach i zdolnościach dzieci?
Clear selection
9. Czy informowani są Państwo o trudnościach wychowawczych i dydaktycznych?
Clear selection
10. W jaki sposób informowani są Państwo o sukcesach lub występujących trudnościach? (można wybrać kilka odpowiedzi)
11. Czy przedszkole umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień pani/pana dziecka?
Clear selection
12. Jakie działania podejmowane są przez nauczycieli w celu niesienia pomocy dzieciom z trudnościami? (można wybrać kilka odpowiedzi)
1 3. W jakim stopniu przedszkole spełnia oczekiwania pani/pana w zakresie oferty edukacyjnej?
Clear selection
14. Czy Pani/Pana dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych?
Clear selection
15. Jeżeli Pani/Pana dziecko uczestniczy w dodatkowych zajęcia, to w jakich:
16. Prosimy wpisać Państwa propozycje zajęć dodatkowych:
Dziękujemy za udział w ankiecie!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy