แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Transform the way of learning - Student 2562
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00 - 16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c209
Agenda: “Transform the way of learning – Student”

Time Session
9:00 – 9:30 (30 min) แนะนำและทำความรู้จัก Microsoft Office 365 สำหรับภาคการศึกษา
เรียนรู้และศึกษาวิธีการนำ Microsoft Office 365 ซึ่งเป็น Platform ในการทำงานและการเรียนการสอนชั้น
นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานและทำความรู้จักเบื้องต้นกับระบบ
9:30 – 10:15 (45 min) การทำงานร่วมกันและสื่อสารอย่างเป็นทางการที่ประสิทธิภาพด้วย Office 365
เรียนรู้เครื่องมือบน Microsoft Office 365 ได้แก่ Outlook, Yammer, Office Online and OneDrive for
Business ในการใช้งานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
10:15 – 10:30 (15 min) Break
10:30 – 11:30 (60 min) ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์โดยการสร้างการนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่องด้วย Microsoft Sway
เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Microsoft Sway ในการสร้างบทนำเสนอแบบเล่าเรื่อง หรือ Story-Telling
Presentation
11:30 – 12:00 (30 min) ทำความรู้จัก LinkedIn สำหรับเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานแห่งอนาคต
ทำความรู้จักเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับคนทำงาน LinkedIn เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
และเก็บประวัติของตนเองเพื่อใช้เมื่อจบการศึกษาไป
12:00 – 13:00 (60 min) พักรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
13:00 – 14:00 (60 min) สร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบในรูปแบบฟอร์มสมัยใหม่ด้วย Microsoft Forms
เรียนรู้การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้เป็นแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบลงทะเบียนและแบบทดสอบ
ผ่านเครื่องมือ Microsoft Forms
14:00 – 14:30 (30 min) เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วย Microsoft Teams
ทำความรู้จัก Microsoft Teams เครื่องมือในการสื่อสารภายในหน่วยงาน องค์กรและมหาวิทยาลัยที่ทัน
สมัยทำให้การทำงานร่วมกันและการประชุมเข้าสู่โลกดิจิทัลสมบูรณ์แบบ
14:30 – 15:00 (15 min) Break
15:00 – 15:30 (30 min) ทำความรู้จัก Office Apps บนอุปกรณ์พกพา ทำงานทุกที่ ทุกเวลาได้สะดวก รวดเร็ว
เรียนรู้บทเรียนทั้งวันที่ผ่านมาผ่านการใช้งาน Mobile App ของ Microsoft บนอุปกรณ์พกพา
15:30 – 16:15 (45 min) อัพเดทเรื่องเทรนด์ของโลกดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกจากรั้วมหาวิทยาลัย
โลกมีการเปลี่ยนไปมากเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น session นี้จะเป็นการมาอัพเดทแนวโน้มของโลกสมัย
ใหม่ให้น้องๆได้ทราบและเตรียมตัวก่อนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
16:15 – 16:30 (15 min) สรุปและช่วงถาม-ตอบข้อสงสัย
เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถสอบถามสิ่งที่ตนเองรู้หรือสงสัยในการอบรมพร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอด
ทั้งวัน
รหัสนักศึกษา *
Your answer
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
วิชาเอก *
Your answer
ชั้นปีที่ *
คณะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service