CERERE DE ADEZIUNE
Subsemnatul(a)
Your answer
născut(ă) la data de
MM
/
DD
/
YYYY
în localitatea
Your answer
județul
cu domiciliul în:
Your answer
legitimat(ă) cu BI/CI: seria/număr
Your answer
CNP:
Your answer
Telefon:
Your answer
e-mail:
Your answer
prin prezenta îmi exprim acordul de a deveni membru al Asociaţiei Colegiului Național ”Constantin Diaconovici Loga” Timișoara în categoria:
pentru categoria ALUMNI - clasa:
Your answer
pentru categoria ALUMNI - anul absolvirii:
Your answer
Am luat la cunoştinţă de prevederile Statutului Asociaţiei şi mă oblig să le respect întocmai. Mă angajez să promovez obiectivele Asociaţiei, săparticip şi să susţin activităţile acesteia, să respect normele de etică profesională şi conduită morală în beneficiul comun al tuturor membrilor ei. Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor asociaţiei, a membrilor ei şi a Colegiului Național ”C.D. Loga” Timișoara.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Colegiul National " C. D. Loga ".