Tudománykommunikációról új keretben
Tisztelt Kollégánk!
A Budapesti Corvinus Egyetemen 2017 óta működő TudCom tudománykommunikáció kutatócsoport ezúttal az oktatók tapasztalatairól végez felmérést: azt vizsgáljuk, hogy a magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók-kutatók miképpen látják a hallgatók tudományos (célú) írásos produktumait.

Kérjük, segítse a válaszaival a munkánkat. A válaszokat csak összesítve és természetesen anonim módon használjuk fel. Az eddigi és jövőbeni kutatási eredményeinkről tájékoztatást kérhet a tudcom.kutatocsoport@gmail.com címen, illetve tájékozódhat közösségi oldalunkon: https://www.facebook.com/tud.com.kutatocsoport/.

Köszönjük szépen a segítségét!
A TudCom kutatócsoport tagjai

Alapadatok
Neme: *
Születési éve: *
Tudományos fokozata, minősítése: *
Required
Hány éve oktat a felsőoktatásban? *
Your answer
Mely tudományterülethez kötődik elsősorban az oktatási-kutatási tevékenysége? *
Egyeteme: *
(Kérjük, az egyetem szokásos rövidítését adja meg, például: BCE, ELTE, SZIE stb.)
Your answer
Tudományos írással kapcsolatos saját tapasztalatok
Melyik évtizedben jelentette meg első tudományos publikációját? *
Hány önálló vagy legfeljebb két társszerzős könyve jelent már meg? *
(Kérjük, a szerkesztett köteteket ne számolja.)
Your answer
Hány (folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent) cikket publikált? *
Your answer
Hogyan ír leggyakrabban tanulmányt? *
Milyen módszerrel dolgozza fel a szakirodalmat? *
(Több válaszlehetőség is megjelölhető.)
Required
Hogyan szokott egy tanulmányt általában megírni? *
(Több válaszlehetőség is megjelölhető.)
Required
Hányszor ír át, dolgoz át általában, az extrém esetek figyelembevétele nélkül egy tanulmányt, MIELŐTT külső személynek leadja a szöveget? *
Hányszor ír át, dolgoz át általában, az extrém esetek figyelembevétele nélkül egy tanulmányt, MIUTÁN külső személytől (szerkesztőtől, lektortól) visszakapja a szöveget? *
Ha írt tanulmányokat a számítógépes szövegszerkesztő elterjedése előtt (kézzel vagy írógéppel), miben változtatott ahhoz képest a digitális szövegalkotás az írás módjában? *
nagyon jellemző
jellemző
nem változott
általában nem jellemző
egyáltalán nem jellemző
gyorsabban ír
több cikket ír
hosszabban ír
többször átdolgozza
lineárisan ír
Milyen problémákkal szokott szembesülni a saját tudományos cikkei elkészítése során? *
(Több válaszlehetőség is megjelölhető.)
Required
Ön szerint a nyomtatott vagy elektronikus tudományos publikálásnak nagyobb a presztízse? Miért? *
Your answer
Mi alapján választja ki, hol jelenjenek meg a publikációi? *
(Több válaszlehetőség is megjelölhető.)
Required
Hogyan hat a véleménye szerint a tudományos cikkeire a „publish or perish” típusú publikációs kényszer?
Your answer
Hallgatók tudományos írásai
Milyen jellegű, tudományosnak tekinthető szövegek alkotását várja el egyetemi hallgatóitól (a kötelező szakdolgozaton kívül)? *
(Több válaszlehetőség is megjelölhető.)
Required
Tanévente átlagosan hány hallgató szakdolgozati konzultációját vállalja? (Az utóbbi öt tanév átlagára gondoljon.) *
Your answer
Tapasztal-e általában minőségi különbséget a 2000 előtt és 2000 után végzett hallgatók tudományos írásos produktumai között? Ha igen, miben látja a változást? *
Your answer
Tapasztal-e általában minőségi különbséget az alap- és a mesterképzésben végző hallgatók tudományos írásos produktumai között? (Az utóbbi tíz év tapasztalataira gondoljon.) Ha igen, miben látja a változást? *
Your answer
Tanít-e tudományos íráskészség-fejlesztést? *
Required
Milyen gyakran szembesül az alábbi, tudományos írással kapcsolatos problémákkal a szakdolgozati konzultációk során? A hallgatók becsült százalékában adja meg. *
80-100%-nál
60-79%
40-59%
20-39%
0-19%
hallgatók tapasztalatlansága
nehézség a kutatási kérdés kitalálásában, megfogalmazásában
kutatásmódszertani alapok hiánya
szakirodalom felkutatása, feldolgozása
szakszókincs nem ismerete
tudományetikai aggályok (plágium)
hivatkozások formai hiányosságai
tudományos stílus nem ismerete
kötött szövegszerkezethez alkalmazkodás nehézségei (szerkezet, tagolás)
Milyen hallgatói (rész)készségek fejlesztését tartja a legfontosabbnak? Kérjük, négyes skálán értékelje az alábbiakat! *
1: kiemelten fontos
2: fontos
3: kevésbé fontos
4: nem fontos
innovatív, újszerű gondolkodás
információgyűjtés
összefoglalás
kritikai gondolkodás, forráskritika
analitikus gondolkodás
formális írás, tudományos stílus
időmenedzsment
Milyen fontosságot tulajdonít a különböző szempontoknak a hallgatói produktumok értékelésében? Kérjük, négyes skálán értékelje az alábbiakat! *
1: kiemelten fontos
2: fontos
3: kevésbé fontos
4: nem fontos
fő tézis, gondolat pontossága
innovativitás, egyediség, újszerűség
érvrendszer és helytállósága
szakszókincs ismerete
hivatkozások száma
szakirodalmi tájékozottság
kutatásmódszertan
szövegstruktúra
stílus
olvashatóság, érthetőség
Elérhető-e az egyetem honlapján segédlet a tudományos munkák elkészítéséhez? *
Required
Ha véleménye szerint szükség lenne a hallgatói íráskészség fejlesztésére, mely lehetőségeket látja erre a legalkalmasabbnak? *
(Több válaszlehetőség is megjelölhető.)
Required
Ha van bármilyen további megjegyzése, kiegészítése a témával kapcsolatban, ide írhatja:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service