Реєстрація учасника Українського Економічного Ренесанс Форуму | Registration of a participant of the Ukrainian Economic Renaissance Forum
Дата: 24–26 червня, 2020 р.
Онлайн.
Контакти: (+380)50 419 7506, investforum.ukraine@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/investforumua/
YouTube: https://bit.ly/2XXdD71
Відповіді приймаються українською або англійською мовою.
Участь безкоштовна.
Програма Форуму: https://bit.ly/3i15hVj

Запрошуємо Вас до участі в Українському Економічному Ренесанс Форумі. Програма онлайн форуму передбачає щоденні відеоконференції протягом чотирьох годин. Під час онлайн-зустрічей учасники говоритимуть про наступні теми:
• історії успіху та інноваційні інструменти інвестиційних проєктів в Україні;
• формування довіри до України як до об’єкту інвестування у внутрішніх та міжнародних інвесторів;
• венчурна філантропія та імпакт-інвестиції;
• розвиток кооперації в Україні, її ідейні витоки та перспективи;
• сталий розвиток місцевих громад;
• інструменти фінансування агробізнесу;
• земельна реформа, її можливі наслідки та інші.

В якості спікерів та учасників панельних дискусій на Форум запрошуються представники міжнародних проєктів технічної допомоги і міжнародних донорських організацій, інвестиційних банків, представники посольств та міжнародних організацій, інвестори, експерти-економісти, підприємці, менеджери та власники бізнесу, громадські діячі, представники української діаспори.

Зареєстровані учасники завчасно отримають посилання на всі онлайн-заходи форуму.
Зареєстровані учасники можуть обрати подарунок *.

* Відеопоради провідних українських бізнес-експертів створені для спецпроекту “Управління виробничою компанією в часи коронакризи”, що відбувається у рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business за підтримки ЄБРР.
Електронна книга О.Гладунова надана бібліотекою Української Асоціації Маркетингу.
_______________________________

Ukrainian Economic Renaissance Forum
Date: June 24-26, 2020
Online.
Contacts: (+380) 50 419 7506, investforum.ukraine@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/investforumua/
YouTube: https://bit.ly/2XXdD71
Answers are accepted in Ukrainian or in English.
Participation is free.
Forum Program: https://bit.ly/2YZLIUw

We invite you to participate in the Ukrainian Economic Renaissance Forum. The program of the online forum provides daily video conferencing for four hours. During the video conferences, participants will talk about the following topics:
    • success stories and innovative tools of investment projects in Ukraine;
    • building trust in Ukraine as an object of investment in domestic and international investors;
    • venture philanthropy and impact investments;
    • development of cooperation in Ukraine, its ideological origins and prospects;
    • sustainable development of local communities;
• agribusiness financing instruments;
    • land reform, its possible consequences, etc.

Representatives of international technical assistance projects and international donor organizations, investment banks, representatives of embassies and international organizations, investors, economists, entrepreneurs, managers and business owners, public figures, representatives of the Ukrainian diaspora are invited to the Forum as speakers and participants in panel discussions.

Participation in the forum is free for registered participants. You will receive a link to all online forum events in advance.
Registered participants can choose a gift *.

* Video tips from leading Ukrainian business experts were created for the special project "Management of a production company in times of corona-crisis", which takes place within the initiative of the European Union EU4Business with the support of the EBRD.
E-book by Oleksandr Gladunov is provided by the library of the Ukrainian Marketing Association.

________________
Email address *
Ім'я та прізвище | First name, Last name *
Ваша країна | Your country *
Яку організацію представляєте? | Your organization *
Яка Ваша посада? | Your position *
Контактний телефон | Your phone number
Адреса сайту (особистого чи корпоративного), посилання на акаунт в соціальних мережах | Your site, link to a social network account
Основні напрями діяльності Вашої організації | The main activities of your organization
Основні напрями Вашої професійної діяльності, найцікавіші реалізовані проєкти | The main directions of your professional activity, the most interesting implemented projects
Які Ваші очікування від форуму? | What are your expectations from the forum?
Під час форуму ми плануємо провести обговорення інших питань в окремих групах. Чи бажаєте Ви запропонувати тему для обговорення? | During the forum, we plan to discuss other issues in separate groups. Would you like to suggest a topic for discussion? *
Якщо так, то яку тему Ви пропонуєте обговорити? | If yes, what topic do you propose to discuss?
Пропонуємо зареєстрованим учасникам обрати подарунок: | The organizers offer registered participants to choose a gift:
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy