Ffurflen Gwynion / Complaints Form
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn cyfathrebu gyda chi yn eich dewis iaith, dim ond i chi rhoi gwybod i ni pa un sydd well gennych
We welcome correspondence in Welsh and English and we will communicate with you in the language of your choice, as long as you let us know which you prefer.


Mae eich adborth yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni y gallwn ei defnyddio i wella boddhad cwsmeriaid. Mae eich barn yn bwysig i ni. Nodwch fanylion eich cwyn isod.

Your feedback provides us with valuable information which we can use to improve customer satisfaction. Your views are very important to us. Please tell us the details of your complaint below.


Email address *
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn cyfathrebu gyda chi yn eich dewis iaith, dim ond i chi rhoi gwybod i ni pa un sydd well gennych. We welcome correspondence in Welsh and English and we will communicate with you in the language of your choice, as long as you let us know which you prefer. *
Teitl / Title
Enw Cyntaf (Achwynydd) / First Name (Complainant) *
Your answer
Cyfenw (Achwynydd) / Surname (Complainant) *
Your answer
Cyfeiriad / Address
Your answer
Cod Post / Post Code
Your answer
Rhif Ffôn Cartref (Achwynydd) / Home Phone Number (Complainant) *
Your answer
Rhif Ffôn Symudol (Achwynydd) / Mobile Number (Complainant) *
Your answer
Cyfeiriad E-bost (Achwynydd) / Email Address (Complainant) *
Your answer
Rhif Myfyriwr (os yn berthnasol) / Student Number (If applicable)
Your answer
Math o Achwynydd / Complainant type *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Coleg Cambria. Report Abuse - Terms of Service