PHIẾU LIÊN LẠC TÌM HIỂU ƠN GỌI LA SAN

Các bạn trẻ thân mến,


Kể từ khi chúng tôi tham gia vào Facebook, nhiều bạn biết về ơn gọi của chúng tôi hơn và cũng vì vậy mà có một số bạn đã muốn tìm hiểu ơn gọi của chúng tôi.

Phiếu thông tin này chỉ là nội dung để chúng tôi biết hơn về bạn và cũng dựa vào đó mà liên hệ với bạn về ơn gọi mà thôi, nó hoàn toàn không phải là đơn xin gia nhập dự tu.

Vì chủ trương của Dòng La San là không thi tuyển sinh, cho nên bất cứ khi nào bạn có ước muốn đều có thể liên lạc để trao đổi với chúng tôi về ơn gọi. Qua quá trình trao đổi, Sư huynh đặc trách ơn gọi sẽ định hướng cho bạn những bước đi tiếp theo trong tiến trình đời tu La San.

Điều kiện cơ bản để ghi danh vào phiéu tìm hiểu ơn gọi

1 - Nam sinh công giáo, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
2- Có ước muốn sống đời tu trì
3 - Muốn tìm hiểu ơn gọi để trở thành tu sĩ La San dấn thân phục vụ giới trẻ trong lãnh vực giáo dục
4- Không có ước muốn trở thành linh mục

Khi bạn điền thông tin này, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với bạn sớm nhất

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question