รายงานการขยายผลการใช้ DLIT Offline
รายงานการขยายผลการใช้ DLIT Offline สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับ สพป./สพม.
หน่วยงาน *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
พิมพ์ชื่อ สพท. เช่น สพป. นครราชสีมา เขต 1, สพม. 31
Your answer
ผู้รับผิดชอบโครงการ DLIT ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ *
พิมพ์ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการได้หลายคน เช่น นายพัก รักเรียน, นายเรียน เขียนคล่อง...
Your answer
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด *
กรอกจำนวนโรงเรียนเป็นตัวเลขอารบิค เช่น 144
Your answer
จำนวนโรงเรียนที่ใช้ DLIT Online ในการจัดการเรียนรู้ *
กรอกจำนวนโรงเรียนเป็นตัวเลขอารบิค เช่น 144
Your answer
รูปแบบการขยายผลการใช้ DLIT Offline ในการจัดการเรียนรู้ *
เลือกรูปแบบการขยายผล (เลือกได้มากว่า 1 ข้อ)
Required
ระยะเวลาดำเนินการ *
ระบุช่วงเวลาที่ดำเนินการขยายผล เช่น 5-15 พ.ค. 60
Your answer
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการขยายผลการใช้ DLIT Offline *
กรอกจำนวนโรงเรียนเป็นตัวเลขอารบิค เช่น 144
Your answer
จำนวนโรงเรียนที่สามารถใช้งาน DLIT Offline ได้ *
กรอกจำนวนโรงเรียนเป็นตัวเลขอารบิค เช่น 144
Your answer
ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
กรอกรายละเอียดปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนออนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms