Dotazník pro ženy, které prožily perinatální ztrátu.

Dotazník sleduje, jaká forma podpory je poskytována zdravotníky ženám při porodu mrtvého miminka nebo při úmrtí novorozence po porodu (do 7 dnů po porodu) v nemocničním zařízení v České republice. Výsledky budou použity pro výzkum psychosociální podpory žen při perinatální ztrátě a jako zpětná vazba zdravotnickému personálu. Prezentovány budou výsledky vždy anonymně. Vyplněním dotazníku vyjadřujete svůj souhlas s účastí na výzkumu a využitím výzkumných údajů.
Na závěr dotazníku je umístěna Škála perinatálního zármutku, která obsahuje 33 výroků. Každý výrok či tvrzení vyjadřuje myšlenky a pocity, které prožívají lidé po ztrátě jako je ta Vaše. Na uvedené výroky neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. U každé položky tedy vyberte do jaké míry nyní, v současné době, souhlasíte či nesouhlasíte s uvedeným tvrzením či výrokem.
Děkuji Vám!
Vytvořila: Mgr.Kateřina Ratislavová, porodní asistentka a odborná asistentka Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. e-mail: ratislav@kos.zcu.cz
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question