ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ»

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ρομποτική, να συμπληρώσουν την παρούσα διαδικτυακή  αίτηση. Σημειώνεται ότι η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης  δεν δεσμεύει τον φοιτητή για την παρακολούθηση του Προγράμματος, αλλά τον εντάσσει σε λίστα ηλεκτρονικών ενημερώσεων, σχετικά με το Πρόγραμμα. Εκτός από την παρούσα αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη φάκελο, που θα περιλαμβάνει όσα αναγράφονται παρακάτω, στο Υπόμνημα.
Για πληροφορίες σχετικά με τους αποφοίτους που γίνονται δεκτοί, οι ενδιαφερόμενοι ας ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, στην κατηγορία "Υποψήφιοι Φοιτητές".

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ον/μο *
Email *
Τηλέφωνο *
Τμήμα από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος *
Ανώτατο Ίδρυμα από το οποίο πήρε ο υποψήφιος το πτυχίο *
Βαθμός πτυχίου *
Τίτλος πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας και βαθμός (εάν εκπονήθηκε)
Περιγράψτε με συντομία τον λόγο που σας ενδιαφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ρομποτική (προαιρετικά)
Υπόμνημα

Για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να υποβάλλουν πλήρη φάκελο, με προθεσμία αυτή που αναφέρεται στην Προκήρυξη. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα εξής:


* έντυπη αίτηση
* αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
* αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
* πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος
* δύο συστατικές επιστολές
*αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
*αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί)
*επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
*αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
*αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν)

Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να διεκδικήσει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, όπου αναγράφεται το ατομικό ακαθάριστο εισόδημα. Αν δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, όπου θα βεβαιώνει ότι δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα. Επίσης, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, όπου αναγράφεται το οικογενειακό εισόδημα.
Για πληροφορίες σχετικά με τα τέλη φοίτησης και τις απαλλαγές, ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Τμήματος, στην κατηγορία «Υποψήφιοι Φοιτητές».
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy