Život i rad kulturnih radnika i radnica u vremenu korona pandemije
Pokrenuli smo ovo on-line istraživanje sa četvorostrukim ciljem:
1) da dokumentujemo uslove života i rada umetnika i drugih kulturnih radnika u regionu jugoistočne Evrope u periodu pandemije izazvane novim korona virusom (SARS-CoV-2) dok ona traje;
2) da utvrdimo da li su ovom periodu razvijeni neki sigurnosni mehanizmi ili mehanizmi oslonca (mere države, gradova, domaćih ili međunarodnih fondacija, umetničkih udruženja, kolega, šire javnosti) koji su umetnicima i drugim kulturnih radnicima učinili lakšom egzistencijalnu situaciju u uslovima ove globalne krize;
3) da na osnovu dobijenih rezultata lobiramo za kreiranje i implementaciju takvih mehanizama na nacionalnom i međunarodnom nivou;
4) da generalno ukažemo na nesigurne i neodržive uslove života i rada umetnika generalno, a naročito u regionu jugoistočne Evrope, koju ovakve krize samo učine jako vidljivim.

Anketa se popunjava on-line i potpuno je anonimna. Dobijeni rezultati će se analizirati na nivou država i na nivou čitavog regiona, a ne na nivou pojedinaca. Molimo Vas da dajete što je moguće preciznije odgovore, pošto nam je cilj da predstavimo pravu sliku uslova života i rada umetnika i drugih kulturnih radnika u periodu globalne zdravstvene krize. I da pokušamo da damo doprinos uspostavljanju mehanizama na koji bi se, dok ova kriza traje i u budućim sličnim situacijama, umetnici i drugi kulturni radnici mogli osloniti.

Za popunjavanje upitnika potrebno je u proseku dvadesetak minuta. Znamo da je to prilično vremena i da ste već popunjavali mnoge slične upitnike, ali se nadamo da ćete imati volje da nam u ostvarenju pomenutih ciljeva istraživanja pomognete.
Upoznat/a sam sa ciljevima istraživanja i načinom na koji će podaci biti upotrebljeni i saglasan/na sa učešćem u istraživanju: *
Koji je vaš pol? *
Koja je godina vašeg rođenja? *
Koje je mesto vašeg stalnog boravka? *
Your answer
Koji je najviši stepen obrazovanja koji ste Vi završili? *
Koliko ukupno članova ima Vaše domaćinstvo (svi oni koji su na zajedničkom budžetu – upisati broj) ? *
Your answer
Koji je Vaš trenutni bračni status? *
Koliko dece imate? *
Stan (ili kuća) u kome živite je: *
Ukoliko iznajmljujete stan/kuću, kolika je mesečna kirija?
Imajući u vidu PRIHODE SVIH ČLANOVA DOMAĆINSTVA iz SVIH IZVORA, u koju biste od ponuđenih kategorija svrstali ukupni PROSEČNI MESEČNI PRIHOD vašeg domaćinstva tokom 2019. godine? *
Imajući u vidu PRIHODE SVIH ČLANOVA DOMAĆINSTVA iz SVIH IZVORA, koliki je bio prihod članova vašeg domaćinstva U MARTU 2020? *
Imajući u vidu PRIHODE SVIH ČLANOVA DOMAĆINSTVA iz SVIH IZVORA, koliki je bio prihod članova vašeg domaćinstva U APRILU 2020? *
Imajući u vidu PRIHODE IZ SVIH IZVORA, kolika je bila VAŠA LIČNA PROSEČNA MESEČNA ZARADA tokom 2019. godine *
Imajući u vidu PRIHODE IZ SVIH IZVORA, koliko ste VI LIČNO zaradili u MARTU 2020? *
Imajući u vidu PRIHODE IZ SVIH IZVORA, koliko ste VI LIČNO zaradili u APRILU 2020? *
Da li se, pored bavljenja umetnošću/kulturom, bavite još nekim poslom?
Ukoliko imate i dopunski posao ili poslove, molimo Vas da napišete koji/koje.
Your answer
Ukoliko imate i drugi posao (ili poslove), kakav je u proseku udeo zarade od umetnosti/kulture u celokupnim vašim mesečnim primanjima (upišite procenat, npr. 60% ili 35%)?
Your answer
Da li ste u martu i aprilu 2020. godine uspeli da obezbedite još neki alternativni izvor prihoda? *
Ukoliko ste uspeli da obezbedite alternativni izvor prihoda u martu i aprilu 2020, molim Vas da napišete koji tip izvora je to bio?
Your answer
Na koji način obezbeđujete zdravstveno osiguranje? *
Na koji način obezbeđujete penziono osiguranje? *
Ukoliko je vaše domaćinstvo pre pandemije izazvane novim korona virusom imalo UŠTEĐEVINU, kolika je ona bila?
Ukoliko vaše domaćinstvo otplaćuje kredit, kolika je mesečna rata kredita?
U kojoj oblasti kulture/umetnosti radite? *
Kakav je vaš radni status u kulturnom polju? Napomena: ukoliko imate više statusa, navedite dominantni (preko kojeg ostvarujete najviše prihoda). *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy