Si študentom/kou či absolventom/kou psychológie? Čo Ti pri štúdiu či po ňom v tejto oblasti chýba? Podeľ sa o svoje názory! SAŠAP prieskum

SAŠAP plánuje organizovať rôzne odborne vzdelávacie aktitivty pre študentky a študentov, absolventky a absolventov psychológie. Za týmto účelom by sme Ťa poprosili vyplniť krátky dotazník, z ktorého budeme vychádzať pri organizovani našich budúcich projektov.

Dotazník pozostáva z dvoch častí. Prvá časť dotazníka sa týka toho o akú formu prednášok a o akú tematickú oblasť by si mal/a záujem. Druhá časť si týka odborných stáží, ktoré si absolvoval/a v oblasti psychológie počas svojho štúdia.

Inštrukcie: Pozorne si prečítaj každú otázku a zváž, aké tematické oblasti ťa zaujímajú. Pri každej otázke je možné označiť viacero možnosti. Ak nemáš záujem o prednášky z danej oblasti, nemusíš označiť žiadnu odpoveď. Pri mnohých otázkach je možnosť "Komentár", kde môžeš vysvetliť svoju voľbu, prípadne dať ďalšie návrhy.

Dotazník je anonymný a získané informácie budú využité výlučne za účeľom realizácie vzdelávacích projektov pre študentov/študentky a absolventov/absolventky psychológie.

Ďakujeme za čas a pomoc :)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  O ktorých psychologických témach by si sa chcel/a dozvedieť viac?

  Pri každej oblasti môžeš označiť viac možností alebo žiadnu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question