แบบฟอร์มเสนอสั่งซื้อหนังสือ

การเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อนำมาให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุณากรอกรายละเอียดหนังสือและข้อมูลผู้เสนอรายการ ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์การเสนอซื้อเฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรณีรายการที่เสนอมีให้บริการอยู่แล้วในสำนักวิทยบริการฯ และกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอรายการหรือข้อมูลหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question