แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
การนำเสนอเนื้อหาเป็นระบบ *
มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบทำให้การบริการสะดวกและรวดเร็ว *
เข้าสู่ Website ได้รวดเร็ว *
บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถ เชื่อถือได้อย่างมืออาชีพ *
ได้รับความสะดวกด้านข้อมูล *
การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นถูกต้อง ค้นหาง่าย *
มีหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการ ครอบคลุมกับความต้องการ *
ข้อมูลที่ได้มีความทันสมัยและถูกต้อง *
ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่เนื้อหา *
มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน *
มีข้อความที่สะดุดตา หาง่าย *
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy