COVID-19 Job Displacement Survey (OFW Profile)
Ang survey na ito ay naglalayong malaman ang sitwasyon ng mga manggagawang Pilipino na naapektuhan o nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19, saklaw ang lahat ng prefectures na nasasakupan ng POLO-Tokyo
Email address *
Do you have a VALID Employment Contract verified by POLO/POEA? *
Mayroon ka bang WASTONG kontrata na pinatunayan ng POLO/POEA?
Full Name *
Buong Pangalan (Last Name, First Name, Middle Name, Suffix)
Your answer
Birthdate *
Kaarawan
MM
/
DD
/
YYYY
Gender *
Kasarian
Mobile Contact Number
Your answer
Visa Status *
Uri ng Visa Status
Job Position *
Uri ng Trabaho/Posisyon
Your answer
Status of Employment *
Piliin ang angkop na kalagayan ng iyong trabaho/hanapbuhay
Required
Name of Company/Employer *
Pangalan ng Kompanya/Amo
Your answer
Complete Address (Company/Employer) *
Kumpletong address ng Kompanya/Amo
Your answer
Prefecture *
Lokasyon sa Japan
Complete Address in Japan (Worker) *
Kumpletong address ng manggagawa dito sa Japan
Your answer
Contact Person and Number of Company *
Pangalan ng tao at telepono na maaaring matawagan sa Kompanya/Amo
Your answer
Are you covered by *
Meron ka bang sumusunod na insurance
Required
Contact Person and Number in Japan and Philippines (In case of emergency) *
Pangalan at telepono ng tao na maaaring tawagan sa oras ng sakuna o aksidente sa Japan at Pilipinas
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy