BORANG SOAL SELIDIK PROGRAM MULTAQA PEMEGANG TAULIAH SIRI 1/2018
We would love to hear your thoughts or feedback on how we can improve our experience!
Maklumat Diri *
Jantina *
Sila nyatakan sejauh mana anda setuju dengan setiap pernyataan yang diberi dengan membulatkan SATU NOMBOR daripada skala 1 hingga 5 seperti di bawah :-
Captionless Image
Your answer
BAHAGIAN B : Penilaian Penceramah *
1- Sangat tidak setuju
2- Tidak setuju
3- Tidak pasti
4- Setuju
5- Sangat setuju
Objektif kursus tercapai
Pengisisan program yang sesuai
Penyampaian yang baik dan berkesan
Penggunaaan alat bantuan yang berkesan
BAHAGIAN C : Penilaian Pelaksanaan Kursus *
1- Sangat tidak setuju
2- Tidak setuju
3- Tidak pasti
4- Setuju
5- Sangat setuju
Suasana tempat kursus yang kondusif
Perancangan dan pelaksanaan program telah dibuat dengan lancar
Masa yang diperuntukkan bagi setiap sesi adalah sesuai
BAHAGIAN D : Penilaian Keberkesanan Program Terhadap Peserta *
1- Sangat tidak setuju
2- Tidak setuju
3- Tidak pasti
4- Setuju
5- Sangat setuju
Kursus ini memberi pengetahuan baru dan meningkatkan pengetahuan
Arah tuju dan matlamat kursus lebih jelas
Pada keseluruhannya program ini berjaya dan bermanfaat
BAHAGIAN E : Penilaian Pengunjung terhadap Laman Web Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan *
1- Sangat tidak setuju
2- Tidak setuju
3- Tidak pasti
4- Setuju
5- Sangat setuju
Maklumat laman web senang difahami
Maklumat laman web relevan dan memenuhi keperluan
Maklumat laman web yang disediakan sangat memuaskan
Rekabentuk laman web sangat memuaskan
BAHAGIAN F : Ulasan Cadangan penambahbaikan atau kelemahan-kelemahan *
Your answer
Name
Your answer
Email
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service