Inscripció al Curs de 30 h de "Capacitació i educació emocional per a docents" 2015

Durada del curs: 30 hores
Parcialment subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona
Preu final 30 €
Perfil de l’alumnat: Professorat d’Infantil, Primària i Secundària

En procès de reconeixement per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

LA INSCRIPCIÓ IMPLICA UNA ÚNICA APORTACIÓ de 30 € A L'ASSOCIACIÓ PLE DE VIDA PER COBRIR DESPESES D'ESPAI FÍSIC DELS TALLERS, VÍDEOS, PLATAFORMA, PROFESSORAT...

Per a que sigui efectiva la inscripció, formalitzeu un INGRÉS de 30 € al número de compte de TRIODOS BANK:

IBAN: ES10 1491 0001 2620 3292 4322

Especificant clarament "APORTACIÓ AL CURS "Capacitació i educació emocional" + la persona que s'ha inscrit.

O també podeu fer-ho mitjançant PayPal: http://dom.cat/nyq

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question