Inscripció al Curs de 30 h de "Capacitació i educació emocional per a docents" 2015
Durada del curs: 30 hores
Parcialment subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona
Preu final 30 €
Perfil de l’alumnat: Professorat d’Infantil, Primària i Secundària

En procès de reconeixement per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

LA INSCRIPCIÓ IMPLICA UNA ÚNICA APORTACIÓ de 30 € A L'ASSOCIACIÓ PLE DE VIDA PER COBRIR DESPESES D'ESPAI FÍSIC DELS TALLERS, VÍDEOS, PLATAFORMA, PROFESSORAT...

Per a que sigui efectiva la inscripció, formalitzeu un INGRÉS de 30 € al número de compte de TRIODOS BANK:

IBAN: ES10 1491 0001 2620 3292 4322

Especificant clarament "APORTACIÓ AL CURS "Capacitació i educació emocional" + la persona que s'ha inscrit.

O també podeu fer-ho mitjançant PayPal: http://dom.cat/nyq
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nom *
Escriu el teu nom
Primer cognom *
Escriu el teu primer cognom
Segon cognom
Escriu el teu segon cognom
DNI-NIF *
Has d'incloure-hi la lletra.
Home o dona
Adreça
Nom carrer, plaça, avinguda... i número + pis
Localitat
Codi postal *
Telèfon de contacte principal *
Telèfon de contacte 2
Correu electrònic *
Lloc de treball *
Tipus centre
Codi centre
Adreça lloc de treball
Localitat centre
CP centre
Observacions
Per poder rebre més informació, si us plau, haureu d'acceptar les condicions legals* *
*En compliment d’allò disposat en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD), Associació Ple de Vida, com a responsable del/s fitxer/s, informa que les dades personals que l’usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra associació, incloent-hi la seva adreça d’e-mail i totes aquelles dades personals a les quals puguem accedir durant la relació establerta, seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb allò establert en la legislació vigent. La informació que ens pugui ser enviada s’incorporarà als sistemes d’informació de Ple de Vida: aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva consulta. A través de la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb allò establert en l’article 6 de la LOPD, vostè atorga consentiment inequívoc a Associació Ple de Vida per tal que actuï, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, en el tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable. L’accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte igualment a una obligació de secret; es tractaran segons la LOPD 15/1999 i el Reial Decret 1702/2007, no es podran utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les que s’autoritzen aquí ni per a finalitats comercials o publicitàries, i no es podran cedir a terceres parts. En qualsevol moment, vostè hi podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, si ho comunica per escrit amb indicació de les seves dades a Ple de Vida, al correu electrònic: pledevida@gmail.com.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.