FORMULARZ REKRUTACYJNY - LIDER PROJEKTU STUDENCKIEGO
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to program realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Autorem i Fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Od 15 lat realizujemy projekty edukacyjne, kształcące kompetencje społeczne młodych osób. Łowimy i wspieramy talenty młodzieży pomagamy rozwijać CSR, szczególnie wolontariat wiedzy i kompetencji. Celem programu jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów. Wolontariuszami w PROJEKTORZE są studenci rozmaitych kierunków z różnych uczelni na terenie całego kraju.
Wolontariusze realizują zarówno projekty odbywające się w trakcie roku szkolnego, jak też w wakacje i ferie. Zajęcia charakteryzuje różnorodność tematyki oraz fakt, że studenci sami są twórcami i realizatorami swoich pomysłów.
Dodatkowo w ramach PROJEKTORA dla studentów dostępne są inne formy rozwoju: szkolenia jednodniowe, webinaria oraz program rozwojowy Liderzy PROJEKTORA.

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w 3-dniowym szkoleniu dla Liderów PROJEKTORA.
Poniżej kilka podstawowych informacji dotyczących zjazdu szkoleniowego:

DATA: 15-17.02.2019 r.
MIEJSCE: Lublin
MODUŁY SZKOLENIOWE:
1. Identyfikacja własnego potencjału w zakresie umiejętności budowania współpracy w zespołach.
2. Angażowanie innych do działania. Jak budować skuteczny zespół i go rozwijać?
3. Role w zespole.
4. Style przywództwa - ich korzyści i ograniczenia.
5. Zarządzanie projektem.
6. Wystąpienia publiczne.

Zaczynamy zjazd: 15.02.2019 r. o godz. 13:00 a kończymy 17.02.2019 r. o godz. 14:00

WAŻNE:
- zapewniamy wyżywienie, nocleg i materiały szkoleniowe
- nie zwracamy kosztów dojazdu na szkolenie
- po ukończeniu dwóch etapów (aktywny udział w 3 dniach szkolenia i realizacja zadania po szkoleniowego otrzymasz CERTYFIKAT ukończenia szkolenia
- najbardziej aktywni uczestnicy wygrają kolejne, rozwojowe szkolenie.

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY - studentów, którzy do tej pory NIE BRALI udziału w zjazdach szkoleniowych dla LIDERÓW PROJEKTORA.

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest RÓWNOZNACZNE z akceptacją warunków uczestnictwa w zjeździe tj.:
- aktywny udział w 3-dniowym szkoleniu oraz wykonania zadania.

TRENING ZADANIOWY (ZADANIE po szkoleniu):
> I. część: realizacja projektu edukacyjnego (systematycznego) w ramach programu PROJEKTOR - wolontariat studencki
oraz
-> II część: promocja, organizacja i realizacja inicjatywy popularyzującej ideę PROJEKTORA w środowisku akademickim. Wydarzenie/event może być połączony z działaniami podejmowanymi przez koła naukowe, Samorząd Uczelniany, studenckie grupy nieformalne.

FORMULARZ REKRUTACYJNY składa się z następujących sekcji:
1. Twoje dane
2. Dane o uczelni, na której studiujesz
3. Twoje aktywności w środowisku akademickim/społecznym
4. Źródła informacji o zjeździe szkoleniowym
5. Twoje oczekiwania
6. Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych

OSTATECZNY TERMIN nadsyłania aplikacji upływa: 05.02.2019 r. o godz. 23:59
Ogłoszenie wyników rekrutacji 07.02.2019 r. do godz. 16:00
Chcesz dowiedzieć się więcej lub masz pytania - zajrzyj na stronę internetową Programu http://projektor.org.pl/ lub napisz na adres: rozwoj@projektor.org.pl

POWODZENIA:)

TWOJE DANE (1/6)
Imię: *
Your answer
Nazwisko: *
Your answer
Status: *
Required
Wiek: *
Your answer
Telefon kontaktowy: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
DANE UCZELNI, NA KTÓREJ STUDIUJESZ (2/6)
Nazwa uczelni, na której studiujesz: *
Your answer
Miasto uczelni: *
Your answer
Kierunek studiów: *
Your answer
Rok i stopień studiów (np. I rok studiów II stopnia): *
Your answer
TWOJA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA/AKADEMICKA (3/6)
Opisz swoje dotychczasowe działania w środowisku akademickim (np. członkostwo w kole naukowym, udział w konferencjach, projektach itp.) i/lub w ramach wolontariatu? *
Your answer
Czy masz jakieś doświadczenie w roli koordynatora, lidera? Jeśli tak, to podziel się nim z nami. *
Your answer
W ramach treningu po szkoleniu będziesz miał/a za zadanie (II część zadania) zaplanować i zrealizować inicjatywę popularyzującą ideę programu "PROJEKTOR - wolontariat studencki" wśród studentów. Opisz swój pomysł na takie działanie. *
Your answer
ŹRÓDŁA INFORMACJI O ZJEŹDZIE SZKOLENIOWYM (4/6)
Skąd dowiedziałeś/aś się o rekrutacji do LIDERÓW PROJEKTORA? *
Required
TWOJE OCZEKIWANIA (5/6)
Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące poruszanych tematów/zagadnień na szkoleniu? Czego chciałbyś/a się nauczyć, doświadczyć? *
Your answer
OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (6/6):
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
• administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi 90-212;
• w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji prosimy pisać na adres mailowy biuro@projektor.org.pl, lub powyższy adres pocztowy;
• Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO), w celu koordynacji działań związanych z organizacją zjazdu szkoleniowego dla LIDERÓW PROJEKTORA w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO), natomiast po zrealizowaniu zjazdu szkoleniowego do spełnienia prawnie usprawiedliwionych celów wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być partnerzy Fundacji oraz studenci – wolontariusze programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
• Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
- do 17.02.2019 r. jeśli nie zostaniesz zakwalifikowany/a do udziału w zjeździe szkoleniowym dla LIDERÓW PROJEKTORA
- przez okres 5 lat licząc od końca roku kiedy zakwalifikowałeś/łaś się do udziału w zjeździe szkoleniowym dla LIDERÓW PROJEKTORA, ze względu na przepisy prawa podatkowego;
• posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, jak np. w przypadku punktu 6b;
• masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Ciebie wymaganych przez nas danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia twojej aplikacji do udziału w zjeździe szkoleniowym dla LIDERÓW PROJEKTORA a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie tej prośby;
• Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w ramach procesu organizacji i rekrutacji na zjazd LIDERZY PROJEKTORA w wyżej wymienionych celach? *
DZIĘKUJEMY:)
Bardzo dziękujemy za wypełnienie Formularza rekrutacyjnego. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej http://projektor.org.pl/, naszych aktywności w mediach społecznościowych oraz dołączenie do Programu http://bit.ly/DOLACZ_DO_NAS
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Projektor - Wolontariat Studencki. Report Abuse - Terms of Service