Проучване на нагласите и очакванията на местното население свързани с избора на Варна за „Европейска младежка столица 2017“