LETNÍ HORNOVÉ KURZY 30. 7. – 5. 8. 2023 / SUMMER FRENCH HORN COURSES 30. 7. – 5. 8. 2023
Prosíme o pečlivé vyplnění. Přihlášky a zálohu je nutné poslat elektronicky do 30. června 2023. Zálohu ve výši 500 Kč uhraďte na účet 3495953359/0800. Doplatek je možné zaplatit buď na místě, nebo na ten samý účet do 15. července 2023. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo účastníka.

Please fill in carefully. Applications and deposit of 500 CZK must be sent electronically till 30th June 2023. A deposit of 500 CZK must be paid in advance till 30th June 2023 to the account IBAN: CZ11 0800 0000 0034 9595 3359 SWIFT (BIC): GIBACZPX. Use the participant's birth number as a variable symbol (payment reference number). The additional payment can be paid after arrival or on the same account until July 15th, 2023.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
E-mail / E-mail address *
Jméno / First Name *
Příjmení / Surname *
Datum narození / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Ulice, číslo popisné / Street, number *
Město / City *
PSČ / ZIP Code *
Země / Country *
Telefon / Phone number *
V mezinárodním formátu. /  In international format.
Jméno zákonného zástupce / Legal Representative
Vyplnit pouze v případě nezletilého účastníka. / Fill in only for a participant under 18 years.
Telefonní číslo zákonného zástupce / Legal Representative's phone
Vyplňte pouze v případě nezletilého účastníka. / Fill in only for a participant under 18 years.
V současné době studuji / I'm currently studying  *
Ubytování / Accomodation *
Popis ubytovacích kapacit: Dům hostů v klášteře Broumov / Description of the accommodation capacities:  Dům hostů in Broumov Monastery
V průběhu kurzů požaduji vegetariánské stravování / I prefer vegetarian meals during the courses *
Individuální nabídka / Individual offer
Pro rodiče s mladšími dětmi rádi naceníme ubytování a stravu pro skupinu individuálně. Po zatrhnutí tohoto políčka se Vám ozveme telefonicky. / For parents with younger children, we will book accommodation and meals for the group individually. After marking this box, we'll be in touch with you by phone.
Clear selection
Repertoár / Your Repertoire *
Přivezu si noty pro vybraný repertoár / I´ll bring my own sheet music *

Chci se zúčastnit koncertu lektorů dne 5. 8. 2023 od 18 hodin / I want to attend the tutor's concert on August 5th, 2023 at 6 PM

*
Směrnice GDPR / GDPR directive *
Poznámka / Others
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy