สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2563
จากเอกสาร ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ในการพิจารณาร่างและแสดงความคิดเห็น เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
Email address *
ชื่อบริษัท / Company Name *
ประเภทธุรกิจ / Business Type *
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าฯ *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / More suggestions *
ขอความร่วมมือเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า : please give comment on Draft Notification of the Anti-Money Laundering Office on “The Guidelines for customer identification and the Customer's Real Beneficiary Identification”
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy