ชุด 2 ซอมเสริม เรื่อง เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1 (10 ข้อ)

ดูคลิปการใช้ชีวิตในอวกาศ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question