Wolność słowa a naciski na niezawisłość, niezawisłość i rozliczalność sędziów – warsztaty hybrydowe TRIIAL organizowane przez INPRIS / Freedom of expression vs. pressures to judicial independence, impartiality and accountability - TRIIAL hybrid workshops by INPRIS
This project is funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020).
Wkład własny do projektu TRIIAL sfinansował Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko/ Name and surname *
Adres email / email address *
Telefon kontaktowy / phone number *
Kraj/Country *
Zawód/ Legal Profession *
Nazwa jednostki macierzystej bądź Izby do której Pan/Pani należy  ( The name of the court/prosecutors office or Chamber/Bar to which you belong) *
Proszę napisać w kilku zdaniach z jakiego powodu chciał(a)by Pan/Pani wziąć udział w warsztacie i co uważa Pan/Pani za ważne? / Please write in a few sentences why would you like to take part in the workshop and what do you consider important? *
Jakie kwestie chiał(a)by Pan/Pani by zostały poruszone na warsztacie? / What issues would you like to be raised during the workshop?
Proszę wybrać datę warsztatu, w którym chiał(a)by Pan/Pani wziąć udział / Please choose the date of the workshop in which you would like to participate *
Chciał(a)by Pan/Pani wziąć udział / Would you like to participate *
Czy ma Pan/Pani dodatkowe potrzeby (np. dieta wegetariańska czy udogodnienia dla niepełnosprawnych)? (Do you have any special needs e.g. vegetarian diet or facilities for the disabled)?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z organizacją szkolenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na spotkanie. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Prawa i Społeczeństwa z siedzibą przy ul. Ursynowskiej 20/4 w Warszawie. / I consent to the processing of my personal data in accordance with the Personal Data Protection Act in connection with the organization of the training. Providing data is voluntary, but necessary to register for the meeting. I have been informed that I have the right to access my data, the possibility of correcting it, and requesting the cessation of its processing. The administrator of personal data is the Institute for Law and Society with its registered office at ul. Ursynowska 20/4 in Warsaw. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of INPRIS. Report Abuse