แบบสอบถามเพื่อสำรวจผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลงานระบบ Thai School Lunch
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ปณิตา ล่ำซำ โทร.02-564-6900 ต่อ 2355 email: panita.lamsam@nectec.or.th)

**ทางศูนย์ฯ ขอยืนยันในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชน หากมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะจะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาในภาพรวม โดยมิได้นำเสนอรายบุคคล**

***กรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562***
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy