แบบทดสอบหน่วยที่ 2
เรื่อง พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียน พิมพ์ชื่อ เลขที่ ห้อง ให้เรียบร้อย
2.ตั้งแต่ข้อ 1-18ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
3.ข้อ 19-20 ให้นักเรียนพิมพ์คำตอบลงในช่องคำตอบ ให้เรียบร้อย
4. คลิก ส่ง เป็นอันว่านักเรียนได้ทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว
คำนำหน้าชื่อ *
Required
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
ห้อง *
เลขที่ *
1. ในการออกแบบโครงสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมms –word ในการออกแบบ ปุ่มใดในคีย์บอร์ดที่นักเรียนใช้คลิกเพื่อcopy ชิ้นงาน *
2. โปรแกรม ms –word มีหลายversion ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนใช้ เป็นversionใด *
3. โปรแกรม Adobe Photoshop ที่นักเรียนใช้เป็น Version ใด *
4. ในการสร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรม Adobe Photoshop ข้อใดถูกต้อง *
5.ในการสร้างแฟ้มภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับทำเป็นภาพส่วนหัวเว็บของ wordpress.com มีขนาดเท่าใดควรดูขนาดที่ไหน *
6. ในการบันทึกแฟ้มภาพให้สามารถแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ต้องบันทึกเป็นนามสกุลใด *
7. ในการบันทึกแฟ้มภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานอื่นๆได้ต้องบันทึกเป็นนามสกุลใด *
8.หน่วยของแฟ้มภาพสำหรับนำไปทำส่วนหัวเว็บควรกำหนดให้เป็นหน่วยในข้อใด *
9. Resolutionที่กำหนดในโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับทำส่วนหัวเว็บข้อใดถูกต้อง *
10. Color mode ที่กำหนดในโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับทำส่วนหัวเว็บข้อใดถูกต้อง t *
11. Background contents ที่กำหนดให้เป็น transparent เพื่อจุดประสงค์ใดว *
12. เครื่องมือใดใช้สำหรับเติมสีในลักษณะเป็นการไล่สีซึ่งสามารถใส่สีได้หลายสีๆในเวลาเดียวกัน *
13. เครื่องมือใดใช้สำหรับเติมสีในลักษณะเป็นการเติมสีเดียวกันสีเดียวเท่านั้น *
14. <div align="center"><a href="http://wp.me/PRAYS-ah" target="_blank"><img src="http://kruarisara.files.wordpress.com/2011/11/nn1.jpg" width="170" height="70" border="0" align="absmiddle" title="แนะนำการใช้" /></a></div><br> จากคำสั่งภาษา html ส่วนใดเป็นคำสั่งแสดงรูปภาพ " *
15.ถ้าต้องการปรับแต่งรูปแบบโพลล์ ต้องคลิกที่คำสั่งใด *
16. คำสั่งใด เป็นคำสั่งแสดงโพลล์ *
17. คำสั่งใด เป็นคำสั่งให้เลือกรูปแบบ ของโพลล์ *
18. Widgets ใดเป็น Widgets สำหรับให้แสดงโพลล์เมนูด้านข้างของwordpress *
19.นักเรียนทำโครงงาน เรื่อง อะไร *
เขียนให้ถูกต้อง
Your answer
20.ให้นักเรียนเขียนว่านักเรียนได้รับผิดชอบโครงงานที่จัดทำส่วนใดและผลเป็นเช่นไรบ้าง *
กรุณาเขียนเป็นข้อๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.