Zgłoszenie panelu na VIII Ogólnopolską Konwencję PTSM
Panel proposal for the 8th Convention of PISA
Nazwisko / Surname *
Your answer
Imię / First name: *
Your answer
Tytuł naukowy, stanowisko / Academic Degree, Academic Position: *
Your answer
Instytucja afiliacji / Affiliation: *
Your answer
Telefon kontaktowy / Contact phone number: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Tytuł panelu, roundtable / Panel, roundtable title: *
Your answer
Preferowany język panelu / Preferred language of the panel *
Krótki opis tematyki panelu (max. 200 słów) / Panel abstract (up to 200 words) *
Your answer
Proszę o wystawienie rachunku za udział w Konwencji / Please issue an invoice: *
Dane do rachunku za udział w Konwencji / Data for the Invoice:
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych dla celów związanych z organizacją VIII Konwencji PTSM. Moje dane osobowe, inne niż oznaczone w tym formularzu jako przeznaczone do publikacji, nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim, sprzedawane ani publikowane. Zachowuję prawo do wglądu, poprawiania i kasowania moich danych w dowolnym momencie. / I hereby agree for my personal information to be processed by the Polish International Studies Association (PISA) and its partners exclusively for the purpose of organization of the 8th Convention of PISA. Other than the part clearly marked in this form as meant for publishing, my personal information will not be shared with other parties, sold nor published. I keep the right to check, correct and delete my personal information at any time. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service